PODIJELI

Premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj i ministar privrede Muharem Šabić razgovarali su s direktorom Kantonalne agencije za privatizaciju (KAP) Seadom Hodžićem, članovima Upravnog i Nadzornog odbora ove agencije, te s kantonalnim pravobraniocem Kemalom Karićem o brojnim predmetima koje odavno vodi ova agencija, a tiču se imovine Kantona Sarajevo.

Između ostalog se to odnosi na preduzeće Projekt Sarajevo, imovinu u vlasništvu GP Put iz pasivnog podbilansa koja se nalazi u Dubrovniku, kao i na poslovni prostor u vlasništvu Bosnaplod-Export-Import koji se nalazi u Beogradu, saopćeno je iz Vlade KS.

“Cilj nam je da se imovina vrati i privatizira u korist kantona”, naglasio je premijer Zolj navodeći da se samo vrijednost imovine kantona u inostranstvu procjenjuje na više od 100 mil KM.

Kad je riječ o imovini GP Put u Dubrovniku, konkretno odmaralištu površine 250 metara kvadratnih i zemljištu oko objekta površine 1.000 metara kvadratnih, dogovoreno je da se, u skladu sa zaključkom Vlade Kantona, nastave aktivnosti prodaje. Kako je navedeno, prethodno će se Ministarstvo privrede očitovati na postojeću presudu Kantonalnog suda u Sarajevu, te će se izvršiti procjena imovine od dva sudska vještaka iz Hrvatske i Sarajeva, nakon čega će ponovno biti objavljena prodaja ove nekretnine i prostora.

Predmet koji se odnosi na preduzeće Projekt d.d. Sarajevo tiče se imovine, odnosno poslovnog prostora u ulici Ferhadija površine 1.500 metara kvadratnih, koji je 2001. godine prodat Gospodarskoj banci, sadašnjoj Intesa Sanpaolo banci. U međuvremenu je došlo do raskida ugovora, nakon čega je banka utužila Agenciju i Kanton tražeći povrat kupoprodajne cijene uz zatezne kamate. S tim u vezi je ovom prilikom zaključeno da se imenuju upravljačka tijela u Projektu Sarajevo, da se uradi početni bilans te pristupi prodaji ovog poslovnog prostora. Također je zaključeno da se organizuje sastanak ministara finansija i privrede Kantona Sarajevo s predstavnicima Intesa Sanpaolo banke radi postizanja eventualnog vansudskog dogovora i rješenja ovog sudskog spora.

Kad je riječ o poslovnom prostoru u vlasništvu firme Bosnaplod-Export-Import u Beogradu, dogovoreno je da se krajem ove sedmice organizira sastanak premijera Zolja, ministra Šabića i direktora Hodžića s predstavnicima ove firme, kako bi se razmotrile mogućnosti za potpisivanje kupoprodajnog ugovora ili da direktor te firme da punomoć KAP-u da putem notara u Beogradu može prodati taj poslovni prostor za koji postoje zainteresirane strane.

Na sastanku je najavljen veći angažman Vlade sarajevskog kantona i KAP-a kad je riječ o privatizaciji neprivatizirane imovine kantona kako u BiH, tako i u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori.

(eKapija)