Veliki porast direktnih stranih investicija u BiH u 2019. godini

Veliki porast direktnih stranih investicija u BiH u 2019. godini

Postoje velike šanse da se ove godine dostigne i magična cifra od milijardu maraka direktnih stranih investicija u BiH

26
0
PODIJELI

Prema upravo objavljenim preliminarnim podacima Centralne banke BiH u okviru tokova DSI, za period od januara do juna 2019, direktne strane investicije su iznosile 650.1 miliona KM ili 332.4 miliona eura, što predstavlja povećanje od 53,6% u odnosu na isti period 2018.godine.

Direktor FIPA Gordan Milinić ističe da je ovo značajna novost kad se uzme u obzir  da su i 2018. i 2017. godina bile među najboljim po iznosu stranih investicija u posljednjih desetak godina (blizu 800 miliona KM godišnje).  Ukoliko se ovakav  trend  rasta iz prvog polugodišta  nastavi,  ova godina bi mogla biti rekordna po iznosu  stranih investicija, odnosno mogla bi se dostići i magična cifra od milijardu maraka. Iako su svi  razgovori sa potencijalnim stranim investitorima opterećeni nezgodnim pitanjima stranih investitora o teškoj političkoj situaciji u BiH, stalno prisustvo FIPA-e na svim skupovima investitora, prezentacije i sastanci, kao i ukazivanja na prednosti ulaganja u BiH i pozitivna iskustva  sadašnjih  stranih investitora u BiH, daju rezultate. Za takav rad FIPA je  u aprilu ove godine na velikom investicionom samitu u Dubaiju proglašena najboljom investicionom agencijom u Srednjoj i Istočnoj Europi.

Trend rasta investicija se nastavlja zahvaljujući i naporima na poboljšanju poslovnog ambijenta u BiH, na čemu FIPA  neprekidno insistira  kroz svoje preporuke Vijeću ministara  BiH i svim entitetskim, kantonalnim i općinskim organima.

FIPA ni u jednom momentu ne dozvoljava da se  strani investitori osjećaju usamljeno pred brojnim administrativnim preprekama u BiH, već ih kontinuirano prati, intervenira kod nadležnih organa i preporučuje otklanjanje smetnji koje uočava, što je u velikoj mjeri doprinijelo širenju poslovanja postojećih kompanija stranih investitora, te pokretanju novih, što u konačnici dovodi do porasta broja zaposlenih.

U naporima  za traženje  novih potencijalnih investitora  FIPA ističe da ima veliku pomoć  Ministarstva inostranih poslova BiH sa mrežom diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u inostranstvu, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao i Vanjsko-trgovinske komore BiH i svih privrednih komora, te postojećih stranih ambasada u  Sarajevu.

Pred svim organima u BiH je zadatak da nastave sa sprovođenjem potrebnih reformi, predlaganjem mjera za dalje unapređenje poslovnog ambijenta i poboljšanje imidža zemlje, te pronalaskom novih investitora za Bosnu i Hercegovinu.