UniCredit mobilno bankarstvo vodi računa o potrošnji klijenata

UniCredit mobilno bankarstvo vodi računa o potrošnji klijenata

86
0
PODIJELI
2UniCredit Bank m-ba

  • Redizajnirana mobilna aplikacija nudi savremene funkcionalnosti
  • Bez naknade za sva plaćanja u KM valuti do 12.07.2020.

UniCredit je predstavila BH tržištu novu verziju m-ba aplikacije (mobilno bankarstvo) u modernom dizajnu, sa većim brojem funkcionalnosti, kao i pogodnosti koje očekuju korisnike usluga banke u narednom periodu.

Šta je novo?

  • Jednostavna prijava – Skeniranje otiska prsta ili lica (Face ID [1] samo za iOS)
  • Upravljanje budžetom – Vizuelni prikaz isplata i uplata, te smještanje transakcija u kategorije
  • Jednostavnije plaćanje – Potvrda plaćanja putem biometrijskih podataka, te mogućnost korištenja QR koda za plaćanje
  • Veća dostupnost informacija – Informacije o svim računima, sa uključenim prekoračenjem, kreditima, oročenjima i karticama

Kako preuzeti novu verziju m-ba aplikacije?

m-ba aplikacija je objavljena korisnicima usluga banke na Google Play/App store trgovinama.

Ukoliko na svom mobilnom telefonu imate postavljeno automatsko ažuriranje aplikacija na Google Play/App store trgovini, postojeća aplikacija će biti ažurirana automatski na novu verziju. U suprotnom, novu verziju m-ba aplikacije moći ćete ažurirati putem službenih trgovina Google Play/App store.

„UniCredit je, povodom puštanja u produkciju nove, redizajnirane mobilne aplikacije, odlučila obradovati sve postojeće i nove korisnike Internet i Mobilnog bankarstva i osloboditi ih plaćanja naknade za transakcije u KM putem e-ba i m-ba aplikacije. Pogodnost se odnosi na sva plaćanja koja korisnici izvrše unutar banke, kao i prema drugim bankama, do 12.07.2020. godine. Za naše korisnike 65+ ova akcija traje do 31.10.2020. godine.“ – izjavio je Leo Bevanda, direktor razvoja i upravljanja kanalima distribucije.

„Uvažavajući povjerenje koje nam naši klijenti ukazuju koristeći mobilno bankarstvo, a u nastojanju da aplikaciju učinimo još korisnijom za upravljanje finansijama našim klijentima, te jednostavnijom, modernijom i pristupačnijom za korištenje, zadovoljstvo nam je predstaviti tržištu novu, redizajniranoj verziji aplikacije UniCredit-a, koja ne zahtijeva dodatnu aktivaciju. Nova verzija aplikacije će se instalirati/ažurirati preko postojeće m-ba aplikacije na mobilnom telefonu, a prijavu u m-ba aplikaciju i dalje nastavljate sa Vašim postojećim PIN-om. Radujemo se povratnim informacijama od naših klijenata – molim Vas ocijenite aplikaciju na Google Play ili Apple App store-u. Ne sumnjamo da će Vam se dopasti.“ – izjavila je Jelena Vasiljević, šef razvoja i upravljanja kanalima distribucije.

Potrebna Vam je pomoć?

Korisnička uputa je dostupna na web stranici banke, a video tutorijal kako se prijaviti u m-ba aplikaciju i provjeriti stanje računa je dostupan na YouTube kanalu banke.

Za sve dodatne informacije posjetite bilo koju poslovnicu UniCredit Bank, pozovite besplatni info telefon 080 081 051 ili kontaktirajte putem e-maila info@unicreditgroup.ba.

Hvala Vam što koristite usluge UniCredit Bank.

O UniCredit Bank

S ukupnom aktivom od 6.570,7 miliona KM i kapitalom od 852,1 miliona KM, Banka upravlja mre žom od 74 poslovnica i pokriva cijeli teritorij Bosne i Hercegovine, zbog čega je UniCredit Bank dostupna svakom klijentu u svakom ve ćem gradu i mjestu BiH. (podaci sa 31.12.2019.)

O UniCredit Grupi

UniCredit je sna žna paneuropska grupa sa jednostavnim modelom komercijalnog bankarstva i potpuno integriranim Korporativnim i investicijskim bankarstvom, koja svojoj širokoj fran šizi od 25 miliona klijenata nudi jedinstveno poslovanje putem prodajne mre že u zapadnoj, centralnoj i isto čnoj Europi.

UniCredit nudi lokalnu stru čnost, kao i me đunarodni doseg i prati i podupire svoje klijente širom svijeta, pru žaju ći klijentima pristup vode ćim bankama na svojih 14 tr ži šta kao i u drugih 18 svjetskih dr žava. UniCredit europska mre ža banaka posluje u Italiji, Njema čkoj, Austriji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Če škoj, Ma đarskoj, Rumuniji, Rusiji, Srbiji, Slova čkoj, Sloveniji i Turskoj.