UniCredit Bank d.d. pruža podršku preduzetnicima uz pomoć mjera podrške EIF-a

UniCredit Bank d.d. pruža podršku preduzetnicima uz pomoć mjera podrške EIF-a

122
0
PODIJELI
  • UniCredit će putem svojih devet banaka i šest leasing društava osigurati radni kapital i investicijska sredstva u okviru instrumenta InnovFin
  • Od ukupno milijardu eura sredstava dostupnih putem jamstvenog instrumenta InnovFin u SIE, oko 600 miliona eura sada je dostupno uz posebne uslove koji su u vezi sa epidemijom COVID-19

UniCredit Bank d.d. uzela je učešće u paketu mjera podrške malim i srednjim preduzetnicima te preduzećima srednje tržišne kapitalizacije (do tri hiljade zaposlenih) pogođenim epidemijom COVID-19, koji nudi Europski investicijski fond (EIF).

Nove mjere omogućit će UniCredit Bank d.d. da ponudi kredite za obrtni kapital uz jamstvo EIF-a od 80% (prethodno 50%), što će preduzetnicima olakšati pristup finansiranju. Nove će mjere proširiti primjenjivost instrumenta InnovFin na velika preduzeća srednje tržišne kapitalizacije, povećavajući time obim preduzeća koja zadovoljavaju uslove za finansiranje, uz mala i srednje velika preduzeća, te mala preduzeća srednje tržišne kapitalizacije koja su već obuhvaćena ovim instrumentom. Uz to, kako bi se podržala digitalna transformacija preduzeća i usvajanje digitalnih tehnologija, instrument InnovFin se proširuje s ciljem pružanja finansijske podrške za investicije u digitalnu transformaciju. Ova inicijativa se finansira putem okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije, Horizon 2020, i EU fonda za strateška ulaganja (EFSU) koji je temelj Investicijskog plana za Europu.

Ove nove mjere će omogućiti UniCreditu da pruži sveobuhvatnu podršku kompanijama u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj Republici, Mađarskoj, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj i Sloveniji.

“Uz pomoć ove inicijative kompanijama nudimo kontinuiranu podršku kako bismo im pomogli da se nose s problemima vezanim uz likvidnost nastalim kao posljedica epidemije COVID-19”, rekli su Gianfranco Bisagni i Niccoló Ubertalli, direktori Komercijalnog bankarstva UniCredita za Srednju i istočnu Europu. “Ovi konkretni koraci imaju za cilj kompanijama jamčiti kontinuitet poslovanja u ovim vanrednim i teškim okolnostima, kao i osigurati kompanijama obrtni kapital. Mi u UniCreditu primjenjujemo odlučne, konkretne mjere s ciljem pružanja podrške preduzećima i potpunu podršku privredi, unatoč vanrednoj situaciji koju proživljavamo”.

Uz to su dodali: “Spremni smo dati svoj doprinos širokom spektru mjera osmišljenih od strane europskih institucija i država, a ovaj sporazum s EIF-om omogućava nam da jamčimo preduzetnicima u SIE podršku koju trebaju kako bi se nosili s posljedicama ove vanredne situacije, osiguravajući kontinuitet proizvodnog lanca i postavljajući temelje za oporavak privrede SIE”.

U junu 2020. UniCredit je u državama SIE imao 30 jamstvenih programa uspostavljenih u saradnji s međunarodnim finansijskim institucijama i lokalnim razvojnim bankama, osiguravajući finansijsku podršku malim i srednje velikim preduzećima te preduzećima srednje tržišne kapitalizacije u ukupnom iznosu od 3,8 milijardi eura, od čega su 1,2 milijarde već iskorištene.

Preostalih 2,6 milijardi eura također uključuje nove lokalne jamstvene programe posvećene pružanju podrške za nošenje s gospodarskim posljedicama epidemije COVID-19 – 1,2 milijarde eura i jamstveni instrument InnovFin s paketom mjera koje su u vezi sa epidemijom COVID-19 – 600 miliona eura, koji imaju za cilj potaknuti kreditne aktivnosti u regiji tokom naredne 2-3 godine.

Ova transakcija koristi prednost podrške Horizonta 2020, koji predstavlja Okvirni program EU za istraživanje i inovacije, kao i Evropskog fonda za strateška ulaganja (EFSI) – središta Investicionog plana za Evropu.

Banke u Bosni i Hercegovini i Srbiji, te leasing društvo u Srbiji koristit će jamstvenu podršku koju daje EIF, a koja je podržana kroz program Horizont 2020, dok će ugovore o garancijama sa bankama i leasing kompanijama u Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj Republici, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumuniji i Sloveniji podržati EFSI, finansijski stub Investicionog plana za Evropu.