Triglav sa dobrim rezultatima u 2019. godini: Trenutno poslovanje prilagođeno zahtjevnim uslovima

Triglav sa dobrim rezultatima u 2019. godini: Trenutno poslovanje prilagođeno zahtjevnim uslovima

20
0
PODIJELI

Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav je na sjednici 30.03.2020. godine potvrdio revidirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i matičnog društva za 2019.  godinu.

Grupa, koja raspolaže sa visokom bonitetnom ocjenom „A“, u 120. godini rada zadržava finansijsku stabilnost i dobru kapitaliziranost. Prošle godine je poslovala uspješno i postigla 100,9 miliona eura dobiti prije oporezivanja (indeks 104), 10,9- procentna profitabilnost kapitala i 1.184 miliona obračunate premije osiguranja (indeks 111). U trenutno zahtjevnim uslovima epidemije njeno poslovanje se odvija neprekidno, a izvođenje usluga je prilagođeno pojedinačnim tržištima. Zbog visoke volatilnosti okruženja Grupa još uvijek ne može dati pouzdane procjene uticaja trenutnih uslova na njeno poslovanje.

Trenutni uslovi poslovanja. Predsjednik Uprave, Andrej Slapar: „U ovogodišnje, za sve zahtjevne uslove, naša Grupa je ušla finansijski čvrsta, što potvrđuju dobri rezultati u 2019. godini. Naša misija je stvaranje sigurnije budućnosti za sve naše interesne strane, zbog toga smo u uslovima epidemije po prioritetu donijeli mjere za zaštitu zdravlja saradnika, klijenata, partnera i drugih aktera. Poslovanje se izvodi neprekidno, a  rizicima u trenutnim uslovima epidemije i stanju finansijskih tržišta, brižljivo i sveobuhvatno upravljamo. Kod nuđenja naših usluga koristimo rješenja koja smo zadnjih godina uspostavili u strategijsko razvojnim procesima, prije svega uvođenje svekanalnog prodajnog pristupa za klijente i digitalnih rješenja za bezpapirno poslovanje i poslovanje na daljinu. Implementaciju naše strategije, kojoj smo i dalje posvjećeni, prilagođavaćemo u odnosu na konkretne uslove poslovanja. U trenutnim uslovima epidemije i trenutnom stanju finansijskih tržišta, brižljivo i sveobuhvatno upravljamo rizicima, a efekati krize na godišnji obim poslovanja i rezultate će, između ostalog, zavisiti i od njenog trajanja.“

Podjela bilansne dobiti za 2019. godinu i Skupština dioničara. Provođenje politike dividendi osiguranja je podređeno srednjoročnom održivom postizanju ciljne kapitalne adekvatnosti Grupe Triglav, što će se uzeti u obzir i kod godišnjeg prijedloga Uprave i Nadzornog odbora o načinu upotrebe bilansne dobiti za 2019. godinu. Isti će biti formiran i objavljen otprilike 23.04.2020. godine zajedno sa pozivom za Skupštinu koja je planirana 26.05.2020.godine. Društvo će uzeti u obzir uslove i donesene smjernice i mjere nadležnih institucija, o čemu će dioničari biti blagovremeno obavješteni.

Uspješno poslovanje u 2019. godini. Grupa je prošle godine ostvarila 4 % veći dobitak prije oporezivanja (100,9 miliona eura) i čisti dobitak (83,9 miliona eura) od godinu prije. Na dobre rezultate su uticali rast obima poslovanja, disciplinovano preuzimanje rizika osiguranja i veći povrat ulaganja. Obim ukupne premiji je bio viši za 11 % u odnosu na prošlu godinu (1.184,2 miliona eura), a rast premija je bila ostvarena u sva tri segmenta osiguranja i na svim tržištima. Odštetni dio poslovanja se u 2019. godini kretao u očekivanim okvirima. Kombinovani količnik Grupe je iznosio povoljnih 91,5 %. U cilju postizanja troškovne efikasnosti, i u  2019. godini se dio poslovnih troškova osiguravajuće djelatnosti u premiji smanjio i to za 1,3 procentna boda na 23,2 %. Triglav, sa svojih jedanaest osiguranja ima vodeće mjesto u Adria regiji, a na kraju 2019. godine je postao i vodeći slovenački upravitelj uzajamnih fondova. Obim sredstava u upravljanju u njegovim uzajamnim fondovima se povećao za 68 % na milijardu eura.

Finansijska stabilnost. Grupa sveobuhvatno upravlja rizicima, provodi konzervativnu i stabilnu reosiguravajuću zaštitu i oprezno upravlja rezervacijama i kapitalom. Kapitalna adekvatnost Grupe na kraju 2019. godine se u odnosu na godinu ranije povećala za 7 procentnih bodova na 223 %. Njen ciljni raspon, određen politikom upravljanja kapitalom Grupe Triglav po metodologiji Solventnosti II, iznosi između 200 i 250 %. Grupa adekvatno pripremljena ulazi u teške ekonomske uslove koje je prouzrokovala epidemija na globalnom i regionalnom nivou.

Godišnji izvještaj Grupe Triglav i Triglav Osiguranja za 2019.godinu. Integralni godišnji izvještaj, koji objedinjuje finansijske i nefinansijske pokazatelje, nosi naslov „Tradicija ili budućnost? Spajamo oboje.“ Kao što Društvo ističe i u izvještaju, u središtu razvojnih aktivnosti su klijenti, kojima žele biti doživotni partner, a promjene u okruženju prate sa savremenim rješenjima za njihovu finansijsku sigurnost.

U digitalnom godišnjem izvještaju možete vidjeti i video o paketnom osiguranju za kibernetsku zaštitu za mala i srednja preduzeća, koju je Triglav ponudio prvi u Adria regiji. Predstavljaju ga pomoću osiguranika Petra Königa, inovatora i osnivača visoko tehnološkog preduzeća EKWB, u saradnji Petra Filipa Jakopiča, direktora imovinskih osiguranja u Zavarovalnici Triglav.

Godišnji izvještaj je na slovenačkom i engleskom jeziku dostupan na internet stranicama https://letnoporocilo.triglav.eu/2019 i https://annualreport.triglav.eu/2019.