PODIJELI

Predstavnici Evropske komisije i Bosne i Hercegovine (BiH) sastali su se u Briselu 13. decembra 2018. radi razgovora o provedbi SSP-a i usklađivanju propisa pravnoj stečevini EU i standardima u oblasti transporta, energetike, zaštite okoliša, klimatskih promjena i regionalnog razvoja. Sastankom je predsjedavao g. Detlev Boeing iz Glavne direkcije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju (DG NEAR) Evropske komisije (Komisija) a Brankica Pandurević, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, je supredsjedavala sastankom. Sastanku su prethodile konsultacije sa predstavnicima civilnog društva u Delegaciji EU u Sarajevu.

Po pitanju povezivanja, Komisija je naglasila da je ostvaren izvjestan napredak u pogledu izgradnje brze ceste i mosta na prelazu Svilaj, te daljnjih kretanja u projektu izgradnje mosta u Gradišci. Komisija je istovremeno pozvala BiH da ubrza napore na provedbi mjera iz reforme povezivanja u oblasti transporta i energetike.

Po pitanju transporta, Komisija je prepoznala napore BiH na jačanju sigurnosti puteva i naglasila potrebu za dodatnim napretkom. Smatrala da je najvažnije da BiH uskladi propise u oblasti transporta opasnih roba sa pravnom stečevinom EU. Potrebno je dodatno ojačati administrativne kapacitete organa i tijela BiH, kao što je Agencija za civilu avijaciju. Komisija je pozdravila zajedničku deklaraciju za novu regionalnu strategiju za željeznice koju su potvrdile BiH i druge zemlje Zapadnog Balkana na 2. sastanku Ministarskog vijeća Transportne zajednice u Briselu, održanom 10. decembra 2018. godine.

Po pitanju energetike, Komisija je pozdravila usvajanje cjelodržavne Okvirne energetske strategije i pozvala na njenu brzu provedbu. Ovo je u suprotnosti sa izostankom napretka u usklađivanju u oblasti električne energije i gasa Komisija naglašava da je potrebno hitno donijeti zakon na državnom, a potom i na drugim nivoima. Nepostojanje zakonodavnog okvira značajno ometa učinkovito integrisanje BiH na regionalna energetska tržišta i predstavlja stvarnu prepreku daljnjim reformama i ekonomskom razvoju.

Što se tiče zaštite okoliša, Komisija je pozvala BiH da počne na koordiniran način primjenjivati cjelodržavnu strategiju za usklađivanje zakonodavstva o okolišu (Environmental Approximtion Strategy – EAS), koja je usvojena u maju 2017. godine te da unaprijedi svoj pravni okvir, osnaži administrativne kapacitete i poboljša međuinstitucionalnu saradnju. Posebno je naglašena hitna potreba za boljim praćenjem i djelotvornijim cjelodržavnim mjerama za borbu protiv visokog stepena onečišćenja zraka u mnogim dijelovima zemlje. BiH mora razviti cjelodržavnu strategiju zaštite okoliša koja obuhvaća sve relevantne sektore kao što su upravljanje otpadom i vodama, kvaliteta zraka, industrijsko onečišćenje i zaštita prirode. Komisija cijeni dobru saradnju s BiH na Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu i i aktivno sudjelovanje BiH u povezanim regionalnim programima.

Kad je riječ o klimatskim promjenama, usklađivanje i provedba pravne stečevine Evropske unije zahtijeva značajne cjelodržavne i koordinirane napore u zemlji. BiH se mora fokusirati na provedbu Pariškog sporazuma, svod doprinosa koji je utvrđen na državnom nivou i na integriranje klimatskih aktivnosti u druge sektore kao što su energija, transport i poljoprivreda.

U segmentu regionalnog razvoja, Komisija je ponovno istakla potrebu za donošenjem Državne strategije regionalnog razvoja kako bi BiH imala koristi od pomoći EU. Komisija je podsjetila na obvezu iz SSP-a o uspostavi regija prema evropskoj klasifikaciji. Komisija je naglasila potrebu za jačanjem administrativnih kapaciteta BiH u smislu programiranja, provedbe i evaluacije sredstava EU.