Radovan Bajić, predsjednik Uprave NLB Banke a.d. Banja Luka: Nizom mjera nastojimo...

Radovan Bajić, predsjednik Uprave NLB Banke a.d. Banja Luka: Nizom mjera nastojimo umanjiti efekte pandemije

145
0
PODIJELI

Poslovanje Banke u potpunosti smo prilagodili aktuelnoj situaciji i pripremili privremene i posebne mjere za prevazilaženje negativnih posljedica pandemije virusnog oboljenja COVID-19 X Olakšice za komitente, i stanovništvo i privredu • Svaki zahtjev komitenta se razmatra sa posebnom pažnjom u cilju ostvarivanja aranžmana koji bi im omogućio da u narednom periodu uspostave održivi model poslovanja i uredno izmiruju svoje obaveze • Ohrabruje činjenica da nije mali broj zahtjeva za nove kredite, za stanovništvo potrošačke i stambene, a za privredu investicione kredite i kredite za obrtna sredstva • Struktura komitenata nam je takva da očekujemo da će najveći broj njih biti u mogućnosti da nastavi poslovanje bez zahtjeva za privremenim mjerama • Planovi za budućnost vezani za ubrzan proces digitalizacije proizvoda i modernizacije kanala distribucije i komunikacije

Razgovarao: Zlatko VUKMIROVIĆ

  • Poštovani gospodine Bajiću, u drugačijim okolnostima ovaj razgovor počeli bismo najprije rezultatima NLB Banke a.d. Banja Luka u prošloj godini. A nju je obilježilo i sticanje prvih iskustava unutar NLB grupacije na Londonskoj  berzi, zatim vrlo dobro poslovanje NLB Banke zahvaljujući kojem ste osvojili dva priznanja Zlatni BAM, za visinu stope povrata imovine (ROA) kao i visinu stope povrata kapitala (ROE). Naravno, osvrnuli bismo se i na najave da će se preuzimanje Komercijalne banke od strane NLB banke desiti i u Bosni i Hercegovini, ali dozvolit ćete da krenemo od najaktuelnijeg, dakle poslovanja NLB Banke a.d. Banja Luka u uslovima pandemije virusa COVID-19. Kako NLB Banka a.d. Banja Luka djeluje u aktuelnim okolnostima?

– NLB Banka a.d. Banja Luka je u potpunosti prilagodila svoje poslovanje aktuelnoj situaciji i pripremila je privremene i posebne mjere za prevazilaženje negativnih posljedica pandemije virusnog oboljenja COVID-19. U cilju zaštite zaposlenih i komitenata u svim poslovnicama Banke primjenjuju se preventivne mjere, poslovnice Banke rade sa neznatno skraćenim radnim vremenom, a šest manjih poslovnica/šaltera je privremeno zatvoreno. Posebnu pažnju posvetili smo populaciji iznad 65 godina, kojima dajemo prednost u pružanju usluga u terminima dozvoljenim za njihovo kretanje. U cilju smanjenja rizika i jednostavnog pristupa novcu, svi bankomati su u funkciji i uvijek su snabdjeveni dovoljnom količinom novca. Komitente i javnost redovno informišemo o aktivnostima Banke u vanrednoj situaciji, ističemo značaj preventivnih mjera i upućujemo ih na korištenje elektronskih servisa. Kao i svi drugi subjekti u društvu, Banka poštuje odluke nadležnih državnih organa donešene u ovim vanrednim uslovima. 

 MJERE ZA LAKŠE DANE

  • Koje poteze ste povukli da svojim klijentima olakšate ove dane i vrijeme pred nama? Za početak, šta činite da pomognete građanima od kojih su mnogi iznenada došli u izuzetno tešku situaciju?

– Svim komitentima kojima je radni status prekinut, kojima su prihodi u značajnoj mjeri umanjeni, i zbog toga nisu u mogućnosti nastaviti redovnu otplatu kredita, omogućavamo mjere koje su predviđene Odlukom ABRS o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19. To znači da Banka neće naplaćivati zateznu kamatu niti pokretati prinudnu naplatu u periodu trajanja vanrednih mjera.

Kako bismo dali svoj doprinos prevenciji širenja virusnog oboljenja COVID-19, donijeli smo odluku o oslobađanju plaćanja mjesečne naknade u periodu od tri mjeseca za sve komitente koji će u periodu vanredne situacije ugovoriti uslugu elektronskog ili mobilnog bankarstva. Svim fizičkim licima korisnicima elektronskih servisa (elektronsko i mobilno bankarstvo) omogućeno je obavljanje transakcija unutrašnjeg platnog prometa bez naknade do kraja mjeseca maja.

  • Potpuno isto pitanje odnosi se i na privredu. Znamo za dosadašnje poteze i preporuke institucija vlasti i agencija za bankarstvo, međutim postoji li nešto što ste i mimo njih poduzeli da omogućite i olakšate izlazak realnog sektora iz krize u koju će, čini se, tek zapasti?

– Od samog početka krize u našem regionu, Banka je u stalnom kontaktu sa komitentima pravnim licima koji su i u februaru imali poteškoće u poslovanju zbog uticaja epidemije na njihove dobavljače ili kupce. Svaki zahtjev komitenta se razmatra sa posebnom pažnjom u cilju ostvarivanja aranžmana koji bi im omogućio da u narednom periodu uspostave održivi model poslovanja i uredno izmiruju svoje obaveze, uključujući i obaveze prema Banci.

Željeli bismo naglasiti da u ovim vanrednim okolnostima Banka obavlja redovne aktivnosti, što podrazumijeva rješavanje ne samo zahtjeva u skladu sa Odlukom o privremenim mjerama, nego odobrava i nove kredite, za stanovništvo potrošačke i stambene, a za privredu investicione kredite i kredite za obrtna sredstva. Ohrabreni smo činjenicom da broj ovakvih zahtjeva nije mali.

Pridružujući se nastojanju većine poslovnih subjekata i građana Republike Srpske u sanaciji posljedica epidemije virusom korona, NLB Banka Banja Luka uplatila je donaciju u iznosu od 100.000 KM u Fond solidarnosti Republike Srpske. Opredijelili smo se za ovaj najefikasniji sistem pomoći ugroženima jer su svi oni koji su pogođeni ovom krizom, privredni subjekti i zaposleni, istovremeno i komitenti banaka, i na ovaj način učestvujemo u djelimičnom rješavanju njihovih problema.

PRIVREMENI MORATORIJ

  • Možete li za širi krug čitatelja, ne samo magazina Banke i Biznis nego i za naš portal i društvene mreže kojima također distribuiramo informacije, bliže pojasniti smisao i konkretne efekte privremenog moratorija koji ste uveli u poslovanju Banke?

– Privremeni moratorijum predstavlja status u kojem se nalaze kreditna zaduženja komitenata do završetka vanredne situacije/stanja. Kredit/anuitet po kreditu dospijeva u skladu sa ugovorenim rokovima. U toku trajanja privremenog moratorijuma, na dospjele obaveze komitenata koji su označeni da se nalaze u statusu Privremeni moratorijum, zatezna kamata se neće obračunati.

U toku trajanja vanredne situacije/stanja, Banka neće pokretati postupak prinudne naplate potraživanja (slanje administrativne zabrane i pokretanje postupka naplate sudskim putem), osim za one komitente za koje je do 29.02.2020. godine ispunjen uslov za pokretanje sudskog postupka.

Na svu sreću, Banka ima takvu strukturu komitenata da očekujemo da će najveći broj njih biti u mogućnosti da nastavi poslovanje bez zahtjeva za privremenim mjerama. Veliki broj komitenata se opredjeljuje za mjeru grejs perioda ili produženje roka otplate umjesto uvođenja moratorijuma.

  • Ko ima pravo na odgodu u otplati kreditnih obaveza?

– Privremene i posebne mjere mogu ostvariti komitenti koji su direktno ili indirektno pogođeni vanrednim okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem COVID-19. To znači da je njihova kreditna sposobnost pogoršana, odnosno, izvori za otplatu smanjeni, čime je onemogućeno, ili će biti onemogućeno, izmirivanje obaveza, uključujući obavezu prema Banci, kao što je već detaljno definisano Odlukom ABRS.

Možemo konstatovati da i u vrijeme trajanja vanrednih mjera najveći broj komitenata svoje obaveze izmiruje, posebno obaveze po osnovu redovnih kamata.

JEDNOSTAVNIJE PROCEDURE

  • Kako teče proces podnošenja zahtjeva za privremeni moratorij i javljaju li se u tom segmentu problemi?

– Proces podnošenja zahtjeva za privremeni moratorijum teče bez problema. Komitenti se aktivno pozivaju i upućuju na slanje zahtjeva kako bismo zajednički pronašli najbolje rješenje za prevazilaženje negativnih posljedica. Na web stranici Banke su postavljene osnovne informacije o usvojenim mjerama, obrasci zahtjeva za privremene i posebne mjere, kao i odgovori na najčešća pitanja vezana za privremene i posebne mjere za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica.

Za uvođenje tehničkog moratorija dovoljno je na bilo koji način kontaktirati Banku i bez neophodnog popunjavanja formalnog zahtjeva (mailom, pismom u poslovnicu, i slično), uz mogućnost da Banka može utvrditi autentičnost podnosioca zahtjeva.   

  • Postoje li neke posebne mjere NLB Banka može ponuditi klijentu po isteku Privremenog moratorija?

– U skladu s kreditnom analizom i utvrđivanjem primjerenog modaliteta, posebne mjere koje komitentima mogu biti ponuđene su moratorijum, odnosno odgoda u otplati kreditnih obaveza do maksimalno šest mjeseci (ne računajući privremeni moratorijum). Za vrijeme novog moratorijuma komitent ne plaća ni glavnicu ni kamatu šest mjeseci. U tom periodu vrši se obračun redovne kamate, a po isteku perioda moratorijuma, obaveze nastale u periodu tog moratorijuma se raspoređuju na dogovoreni rok otplate.

Pored ove mjere, dostupna je i mjera uvođenja grejs perioda za otplatu glavnice kredita, u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno. U toku grejs perioda komitent mjesečno plaća redovnu kamatu koja se obračunava na ostatak duga, ali ne plaća glavnicu za vrijeme trajanja ove mjere. Po isteku grejs perioda, obaveze po osnovu glavnice kredita se raspoređuju na dogovoreni rok otplate.

Banka komitentima može odobriti i produženje krajnjeg roka za otplatu kredita. U ovom periodu Banka komitentima odobrava i povećanje nivoa izloženosti kroz odobravanje kratkoročnih kredita za likvidnost, za obrtna sredstva i slično.  

  • I konačno, da li NLB Banka obračunava redovnu kamatu na kredit u periodu moratorija?

– Ukoliko moratorijum od 3 mjeseca nije dovoljan za komitenta, odobrava se produženje moratorijuma za narednih 6 mjeseci. U periodu trajanja moratorijuma nastavljaju se obračunavati redovne kamate, ali se ne naplaćuju. Nakon isteka moratorijuma obračunata kamata dospijeva, a njeno plaćanje se vrši prema modalitetu koji komitent dogovori sa Bankom.

U PRIPREMI NLB Pay I DRUGA IZNENAĐENJA

  • Nadajmo se da će vanredna situacija uzrokovana pandemijom virusa COVID-19 u dogledno vrijeme ipak postati prošlost. Šteta će se naravno još dugo otklanjati ali vjerujemo da ćemo se vratiti standardnom a mnogo manje interventnom poslovanju. Šta su vaši planovi za naredni period? 

– Strategijom usvojenom prije nastanka vanrednih okolnosti predviđen je ubrzan proces digitalizacije proizvoda i modernizacije kanala distribucije i komunikacije. Vanredna situacija je pokazala da je to neophodno i da je moguće raditi ubrzano, kao i da su komitenti pokazali visoku zainteresovanost za osavremenjavanje načina rada sa Bankom. 

Trenutno radimo na pripremi novih proizvoda kao što su NLB Pay i uvođenje mobilnog bankarstva za pravna lica. Mobilno bankarstvo za mala i srednja preduzeća će značajno unaprijediti efikasnost poslovanja pravnih lica omogućavajući im uvid u stanje i promet na računima, pregled transakcija, platne transakcije u unutrašnjem platnom prometu, pregled izvoda, prenos sredstava među računima komitenta, kao i upravljanje Biznis karticama.

Nove tehnologije će diktirati i izmjenu načina poslovanja Banke i strukturu i izgled njenih poslovnica. Jedna od najvažnijih aktivnosti koju trenutno provodimo jeste modernizacija kreditnog procesa sa ciljem veće efikasnosti i stepena pouzdanosti. 

  • NLB Banka će, najavljuje se, osim matične banke u Srbiji, preuzeti i Komercijalnu banku Banja Luka, koja je dio grupacije. Šta tim povodom možemo očekivati?

– Proces pribavljanja potrebnih saglasnosti za okončanje procesa kupovine Komercijalne banke je u toku. On se vodi na nivou NLB Grupe u Ljubljani, i ukoliko se završi u skladu sa očekivanjima imaćemo dovoljno vremena da napravimo analizu najboljeg metoda i postupka objedinjavanja banaka na tržištu Republike Srpske. U slučaju pozitivnog okončanja postupka, to će značiti samo jačanje pozicije i kapaciteta NLB Grupe na tržištu Republike Srpske.