PODIJELI

Postoji konsenzus da je izgradnja Bloka 7 Termoelektrane Tuzla neophodna za stabilnost elektroenergetskog sistema BiH, a početak radova mogao bi uslijediti u septembru ove godine, rekao je juče, 16. avgusta, federalni premijer Fadil Novalić, navodeći brojne prednosti izgradnje ovog bloka.

– Danas smo to stavili na dnevni red sjednice Vlade Federacije BiH, a kad napusti vladu u petak onda čeka sljedeće sjednice Parlamenta koje će, bez obzira na političku krizu, biti sazvane u septembru, jer niko nema ništa protiv ovog projekta – izjavio je Novalić.

Inače, Vlada Federacije BiH dala je danas garanciju u korist kineske Izvozno-uvozne banke za kreditno zaduženje Elektroprivrede BiH za realizaciju projekta izgradnje ovog bloka u iznosu do 613.990.000 eura ili 85% od ukupne vrijednosti Ugovora o inženjeringu, nabavci i izgradnji Bloka 7 između Elektroprivrede BiH i kineskog konzorcijuma China Gezhouba Group Company Limited i GEDI – Guandong Electric power Design Institute, uvećano za kamatu i druge pripadajuće troškove po Sporazumu o kreditnoj liniji.

Među uslovima za davanje garancije FBiH je rok otplate kredita od 20 godina, s petogodišnjim grejs periodom.

Za izdavanje garancije Elektroprivreda BiH je dužna, u korist Garantnog fonda FBiH uplatiti jednokratne naknade: premiju od 39.628.382 KM i proviziju od 8.032.916,50 KM.

Kako je još jednom pojašnjeno iz Vlade FBiH, Blok 7 u TE Tuzla snage 450 MW neophodan je kao zamjenski kapacitet koji će proizvoditi električnu i toplotnu energiju umjesto postojećih blokova 3, 4 i 5 (500 MW). Za njegovu izgradnju bit će korištene najbolje savremene raspoložive tehnike, što uključuje sve mjere čišćenja otpadnih gasova (desumporizaciju, denitrifikaciju i efikasno otprašivanje).

Tehnologija sagorijevanja ugljene prašine s nadkritičnim parametrima pare je danas dominantna opcija za nove termoelektrane bazirane na uglju, jer imaju veći stepen efikasnosti i niže emisije CO2 po proizvedenom kWh u odnosu na druge, a time i niže operativne troškove.

Konačne odluke o davanju garancije i o kreditnom zaduženju Elektroprivrede BiH treba donijeti Parlament Federacije BiH.

(eKapija)