PODIJELI

Završen je drugi debatni Forum kandidatkinja sa izbornih lista na Općim izborima 2018 koji se održao 08.11.2018. u Hotelu Holiday u Sarajevu. Medijima su se obratile predstavnice četiri organizacije Udruženje građanki Grahovo, Fondacija INFOHOUSE, Fondacija CURE i Centar ženskih prava, koje implementiraju projekat Pravna pomoć kandidatkinjama na izborima u oktobru 2018.

Na Forumu su prisustvovale predstavnice političkih stranaka koje djeluju na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona, te predstavnice Foruma žena.

Uvodničarke Foruma su bile Ismeta Dervoz i Maja Gasal-Vražalica koje su govorile o regularnosti izbornog procesa, zastupljenosti žena u politici i političkim partijama kao generatoru angažmana žena u politici. Posebno su naglasile problem nedovoljne edukacije kandidatkinja ali i kandidata unutar političkih stranaka, naglašavajući da je timski rad neophodan.

Također su pohvalile treninge u okviru projektnih aktivnosti i kampanje Skini lažno lice politike, ali su istakle da takva vrsta edukacije nije dovoljna za potpuno profiliranje jedne kandidatkinje, te se iskreno nadaju da će se slične obuke i treninzi nastaviti implementirati za naredne izbore u kontinuitetu na duži vremenski period.

Dervoz ističe kao poseban problem političkih stranaka što većina njih nije spremna pokazati najbolje među njima, jer se uglavnom fokusiraju svi na vlastite interese. Gasal-Vražalica navodi da politički angažirane žene trebaju težiti ka pozicijama unutar stranaka, jer nije dovoljno biti samo članica jedne političke stranke za ostvarenje potpunog uspjeha i izgradnje na političkom planu.

Na Forumu je zaključeno da samo kao ravnopravno društvo sa jednakim mogućnostima i pravima možemo govoriti o stabilnoj ekonomskoj, političkoj, društvenoj i kulturološkoj budućnosti BiH.