Novi zahtjevi EU o pripremi planova oporavka banaka u Bosni i Hercegovini

Novi zahtjevi EU o pripremi planova oporavka banaka u Bosni i Hercegovini

80
0
PODIJELI


Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je 7 juna u Sarajevu, u saradnji sa Ernst & Young d.o.o. Beograd uspješno održalo specijalistički seminar na temu „Planovi oporavka (eng. Recovery Plans) u skladu sa najnovijim zahtjevima i propisima Europske Unije.

Seminaru je prisustvovalo 55 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih i međunarodnih banaka, regulatora, mikrokreditnih organizacija i međunarodnih donatora. Predavači na ovom seminaru bili su renomirani predavači kompanije Ernst & Young d.o.o. Beograd sa višegodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvom u savjetodavnim i revizorskim uslugama u oblastima upravljanja rizicima, planova oporavka, regulative, supervizije, bankarstva i finansija.

”Ovaj seminar predstavlja nastavak edukativnih aktivnosti našeg Udruženja kako bi podigli svijest i znanje lokalnog bankarskog i finansijskog sektora o najaktuelnijim temama i propisima Europske Unije. Jedna od tih tema su planovi oporavka koji trebaju da omoguće bankama da na vrijeme reaguju i stabilizuju svoje poslovanje u momentu eventualnog nastanka krize.“ izjavio je Amir Softić, Predsjednik UPRMBiH.

 „Udruženje će u 2019 godini nastaviti sa organizacijom stručnih seminara i radionica kako bi pripremili aktere finansijskog sektora BiH za predstojeće zahtjeve međunarodnih regulatora te osigurali njihovu uspješnu implementaciju na lokalnom nivou. Kroz ove i slične aktivnosti Udruženje nastavlja sa ispunjavanjem svog cilja a to je da u skorijoj budućnosti postane regionalni centar za edukaciju i certifikaciju rizik menadžera u skladu sa najvišim standardima struke i svjetski priznatim metodologijama. S tim u vezi Udruženje će ove godine u oktobru biti domaćin druge po redu regionalne risk menadžment konferencije koja i ove godine ima za cilj da okupi na jednom mjestu predstavnike regionalnog bankarskog i finansijskog sektora kao i predstavnike EU regulatornoh tijela i svjetskih poznatih rejting agencija.“ – izjavio je Amar Brkan, Generalni Sekretar UPRMBiH.

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini  jedno je od samo 40 svjetskih priznatih partnera Globalne asocijacije risk profesionalaca (GARP-a) za razvoj, promociju i unaprijeđenje funkcije risk menadžmenta.