Građani i privreda trebaju stabilan gasni sektor

Građani i privreda trebaju stabilan gasni sektor

Završena konferencija “Opcije razvoja sektora prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini“

18
0
PODIJELI

Građani i privreda trebaju stabilan gasni sektor, a da bismo ga imali neophodan nam je usaglašen zakonodavni i regulatorni okvir. Nacrt državnog zakona o gasu koji već duže vrijeme čeka na usvajanje omogućava implementaciju bilo koje od opcija za utvrđivanje tarifa i regulisanje transporta prirodnog gasa koje su predstavljene tokom dvodnevne konferencije “Opcije razvoja sektora prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini“ koja je održana na Jahorini. Veoma je važno da se pored zakona radi i na izradi podzakonskih akata koji će detaljno utvrditi strukturu sektora gasa u Bosni i Hercegovini” , istakao je Ognjen Marković, direktor USAID-ovog projekta Investiranje u sektor energije. Konferencija održana pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, okupila je ključne aktere energetskog sektora iz Bosne i Hercegovine i regije.

Naglašavajući da je nakon dužeg zatišja u gasnom sektoru konačno ponovo inicirana diskusija među svim akterima u sektoru, Ognjen Marković je naveo da su određena međusobna pitanja razjašnjena i da je sada kreirana atmosfera koja može dovesti do pozitivnih promjena. “U proteklih godinu dana USAID projekat Investiranje u sektor energije napravio je 12 izvještaja koji tretiraju gasni sektor. Vjerujem da će oni kada ih kompiliramo u jedan dokument zajedno sa preporukama biti dobra osnova za reformu sektora“, kazao je Marković te dodao da je optimista i da očekuje pozitivan iskorak kada je u pitanju razvoj gasnog sektora.

Na kraju konferencije je još jednom ponovljeno da Bosna i Hercegovina trenutno ima samo jedan izvor snabdijevanja prirodnim gasom i da mora učiniti napore da obezbijedi alternativne izvore kako građani i privreda ne bi ostali bez ovog važnog energenta.

Kompletan sadržaj konferencije može se pregledati putem USAID YouTube kanala.

Projekat «Investiranje u sektor energije» (USAID EIA) pokrenut je s misijom podrške razvoja energetskog sektora u BiH koji ima ključni značaj za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. U okviru projekta, do sada su realizirani događaji od vitalnog značaja za reformu energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, a jedan od njih je i Energetski samit koji se već pet godina održava u Neumu.