PODIJELI

Grad Sarajevo donio je odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga “Organizacija dočeka Nove 2019. godine u gradu Sarajevu”.

Putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, prihvaćena je konačna ponuda ponuđača “ARMENA S” d.o.o. Sarajevo.

Radi se o firmi koja ima ekskluzivno pravo, punomoć, da zastupa Hajrudina Varešanovića-Hari Mata Hari kao glavnog izvođača na dan 31.12.2018. godine, u okviru organizacije dočeka Nove 2019. godine u gradu Sarajevu.

U određenom roku za dostavljanje ponuda, ponuđač “ARMENA S d.o.o. Sarajevo”, dostavio je cijenu početne ponude u iznosu od 234.000,00 KM sa PDV-om, što znatno premašuje osigurana budžetska sredstva za ovu nabavku.

Nakon obavljenih pregovora sa predstavnikom ponuđača, dogovoreno je da ponuđač po mogućnosti dostavi cijenu konačne ponude u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima u budžetu Grada Sarajeva, a ostatak nedostajućih sredstava namiri iz sponzorskih ugovora.

Nakon toga, ponuđač je dostavio konačnu ponudu sa cijenom od 199.999,80 KM sa PDV-om.

Dogovoreno je da Grad Sarajevo preuzme obavezu obezbjeđenja ekipe hitne medicinske pomoći, ekipe vatrogasne brigade, preuzme obavezu organizacije vatrometa kao i fizičko obezbjeđenje samog događaja, odnosno angažuje zaštitarsku agenciju i obezbjedi pokretne toalete.

Izvor: Akta.ba