EU-Bosna i Hercegovina – Četvrti sastanak Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja...

EU-Bosna i Hercegovina – Četvrti sastanak Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku

10
0
PODIJELI

Četvrti sastanak Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku između EU-a i Bosne i Hercegovine održan je 19. i 20. novembra u Briselu. Sastankom su ispred BiH predsjedavali gđa. Vera Letica, pomoćnica ministra pri Ministarstvu finansija i trezora BiH i g. Uwe Stamm, šef odjeljenja pri Generalnoj direkciji za ekonomska i finansijska pitanja Evropske komisije.

Pododbor je razmotrio najvažnija ekonomska dešavanja i reforme u protekloj godini, uključujući provedbu državnog Programa ekonomskih reformi. Učesnici su razgovarali o makroekonomskoj stabilnosti, fiskalnoj politici, funkcioniranju tržišne ekonomije, konkurentnosti i produktivnosti privrede, kretanju kapitala, unutrašnjoj finansijskoj kontroli u javnom sektoru i statistici. Politički zastoj tokom godine dana nakon Općih izbora 2018. negativno se odrazio na provođenje reformi. Ekonomsko upravljanje koči visok stepen politizacije i slaba saradnja ključnih aktera. Premda je makroekonomska stabilnost u cjelini očuvana, loše poslovno okruženje, niska ulaganja, značajne slabosti na tržištu rada u zemlji i obrazovnom sistemu, niska kvaliteta fiskalnog upravljanja kao i slaba vladavina zakona i nedostatak inovacija ometaju dugoročni rast i postepeno približavanje. Komisija je podsjetila da je kvaliteta fiskalnog upravljanja i dalje niska te praćena nedostatkom srednjoročnog planiranja, neučinkovitošću potrošnje i snažnim fokusom na održavanje trenutnih obrazaca potrošnje, posebno na plate u javnom sektoru i socijalna davanja, zanemarujući potrebna javna ulaganja. Postignuta je saglasnost o neophodnosti unapređenja poslovnog okruženja te učinkovitosti i transparentnosti javnog sektora, posebno javnih preduzeća i značajne neformalne ekonomije.

I dalje su prisutni značajni izazovi, dok se privreda zemlje razvija ispod svojih potencijala rasta. U cilju osiguranja vlasništva u cijeloj zemlji te dosljedne i pune političke podrške socioekonomskim reformama, njihova provedba će se morati koordinirati između svih vlasti.

Što se tiče unutrašnje finansijske kontrole u javnom sektoru (engl. PIFC), Komisija je ohrabrila BiH da usvoji sveobuhvatni pristup politika kod ovog oblika finansijskih kontrola, a koji definira zajedničku viziju svih nivoa vlasti o upravljačkoj odgovornosti i unutrašnjoj kontroli. Što se tiče statistike, Komisija je ponovila da bi BiH trebala unaprijediti dostavljanje blagovremenih i iscrpnih statistika u skladu sa standardima EU-a.

Komisija je naglasila važnost ekonomskog i finansijskog dijaloga EU-a sa zemljama članicama za oblikovanje budućih reformi u skladu s ekonomskim kriterijima za pristupanje EU-u. Komisija potiče BiH da iskoristi ovaj dijalog, uključujući finansijsku i tehničku pomoć u tom kontekstu.