PODIJELI

Ambasador Evropske unije u BiH Lars-Gunnar Wigemark pozdravio je značajno poboljšanje po pitanju rodne zastupljenosti u šest kantonalnih skupština nakon opštih izbora 2018. godine (Hercegovačko-neretvanski, Zeničko-dobojski, Srednjobosanski, Sarajevo, Tuzlanski i Unsko-sanski kanton). Nažalost, ovaj pozitivni trend se nije odrazio u cijeloj zemlji pošto su direktno izabrani domovi na državnom i entitetskom nivou zabilježili pad u broju žena.

“Imajući u vidu da su u toku koalicijski pregovori, pozivam sve političke stranke i lidere da poštuju zakon i osiguraju ravnopravnu rodnu zastupljenost u vladama, što znači da ima barem 40 posto žena! Također, nije riječ samo o brojevima, već i o kvalitetu vođstva – zemlji treba više ministara i zakonodavaca koji mogu jasno artikulirati interese žena u društvu i podstaknuti značajne promjene. Dokazano je da zemlje sa većim brojem žena na visokim političkim pozicijama postižu bolje rezultate, kako u smislu demokratskih tako i ekonomskih tranzicija. Ne radi se o političkoj korektnosti, već je riječ o učinkovitosti i uspješnosti u modernom svijetu gdje su žene i muškarci ravnopravni,” rekao je ambasador Wigemark.

Ambasador Wigemark pohvalio je nedavno usvajanje novog Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine, naglašavajući da on pruža okvir vlastima na svim nivoima kako bi posvetili dovoljno stručnosti i resursa za njegovu provedbu, prenoseći riječi u djela.

Pohvalio je koalicione programe političkih stranaka koji teže integrisanju principa rodne ravnopravnosti u skladu sa odgovornostima koje proističu iz domaćeg zakonodavstva u BiH, na državnom, entitetskim i kantonalnim nivoima vlasti.

Evropska unija očekuje od političkih stranaka da u nadolazećem periodu u značajnoj mjeri usklade svoje političke planove i ispune obaveze prema svojim biračima. Od stranaka očekujemo da naprave iskorak i značajno povećaju učešće žena na vodećim položajima bh. politike.

“Unutar je dometa Bosne i Hercegovine da postigne rodnu ravnopravnost na svim nivoima vlasti u cijeloj zemlji. Više žena na rukovodećim pozicijama također će doprinijeti integrisanju u EU, stoga to i uradite!”, zaključio je ambasador Wigemark.