PODIJELI

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu će od 2. do 4. jula 2019. biti održan niz sastanaka i događaja u okviru projekta Women in Business, koji se finansira sredstvima IPA Dunavskog transnacionalnog programa. Glavni cilj projekta Women in Business je ohrabriti mlade žene Dunavske regije koje imaju ideju ili žele postati preduzetnice da pokrenu vlastiti biznis i ostvare tržišni uspjeh. Ovaj trodnevni događaj će obilježiti nekoliko aktivnosti od kojih je najznačajnija otvorenje prvog Centra za podršku preduzetnicama u Bosni i Hercegovini.

Otvorenje Centra, smještenog na Ekonomskom fakultet Univerziteta u Sarajevu je potpomognuto sredstvima IPA fondova, ali također realizirano kroz partnerstvo sa Švicarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC), u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP). Otvorenje će biti popraćeno predstavljanjem publikacije „Žensko preduzetništvo – pregled stanja i preporuke za budućnost“, koja je nastala kao rezultat istraživanja u okviru projekta Women in Business. Publikacija će biti dostupna u štampanoj verziji besplatno svim prisutnima, a naknadno će biti distribuirana studentima, partnerima i drugim zainteresovanim licima.  Naime, kroz ovu publikaciju identifikovane su potrebe i barijere sa kojima se suočavaju mlade poduzetnice, te kao takva publikacija može pomoći u unaprjeđenju i usklađivanju politika sa preduzetničkim potrebama mladih žena.  

Također, prilikom otvorenja Centra biće predstavljena kampanja pod nazivom „Žene su iste kao muškarci, samo manje vrijedne“, čiji je idejni tvorac Projekat zapošljavanja mladih (YEP), a realizira se uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova.  Kampanja ima za cilj ukazati na problem kako rodnih stereotipa sa kojima se žene susreću i zbog čega je njihova uloga u društvu nerijetko svedena na „tradicionalnu“ ulogu žene, ali i problem nedovoljnog učešća žena na tržištu rada zbog prepreka koje su vrlo često rezultat upravo rodnih stereotipa.

Women in Business projekat je sufinansiran iz EU fondova pod INTERREG Dunavskim transnacionalnim programom 2014 – 2020. Vodeći partner Projekta je Regionalna agencija za poduzetništvo i inovacije – Varna iz Bugarske, a partner iz BiH je Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. U projektu učestvuju i predstavnici iz Hrvatske, Slovenije, Moldavije, Austrije, Njemačke, Bugarske, Rumunije i Mađarske.

Najznačajniji događaj za javnost u okviru serije sastanaka u Sarajevu je otvorenje Centra za podršku preduzetnicama, koje će biti održano u srijedu, 3. jula 2019. u 14 sati, na 3. spratu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Prilikom otvorenja svima će biti dostupna publikacija.

Ovim putem pozivamo predstavnike medija na preskonferenciju u povodu otvorenja Centra za podršku poduzetnicama u srijedu 3. jula u 14:00 sati, na 3. spratu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Planirano vrijeme za izjave je 14:15 – 14:30 sati, na istom mjestu.