PODIJELI

Vlada Federacije BiH je danas (27. jula 2018. godine) odobrila tranšu od 107 mil KM Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija za izgradnju autocesta i brzih cesta.

Sredstva će biti prenijeta u tranšama na namjenski projektni račun Federalnog ministarstva prometa i komunikacija otvoren u okviru JRT-a, prema zahjevima za provođenje ovog programa i u skladu sa Zakonom o izvršavanju Proračuna FBiH za 2018. godinu.

Vlada Federacije BiH utvrđuje projekte koji će biti financirani putem ovog programa, a to su izgradnja brze ceste Lašva – Nević Polje, za što je odobreno 100 mil KM, a implementator su Autoceste Federacije, te izgradnja južne obilaznice Mostara, za što je odobreno 7 mil KM, čiji je implementator preduzeće Ceste Federacije BiH.

Namjenska sredstva biće prenijeta u tranšama na račun implementatora odobrenih projekata, nakon što oni Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija dostave zahtjev i dokaze o izvedenim radovima ili uslugama, saopšteno je iz Ureda za odnose sa javnošću Vlade FBiH.

(eKapija)