PODIJELI

Vijeće stranih investitora (VSI) predstavilo je danas u sarajevskoj Vijećnici drugo izdanje publikacije “Poslovni barometar’’ publikacije u kojoj se izražava stav članica Vijeća koje čine 70% od ukupnih stranih ulaganja u BiH. Tim povodom VSI je proslavilo i svoj jubilej, 12 godina aktivnog rada na poboljšanju poslovnog ambijenta u BiH.

Poslovni barometar čine rezultati istraživanja provedenog među članicama VSI koji će se koristiti za unaprjeđenje poslovnog ambijenta, regulatornog okvira, efikasnosnosti administracije, kao i položaja kako domaćih tako i stranih investitora.

VSI očekuje da rezultati istraživanja budu korišteni kao podloga, putokaz i orijentir za donošenje budućih odluka i ekonomskih politika, uključujući politike poreza i doprinosa, unapređenje vladavine prava, te poticanje investicija u BiH, što bi u konačnici rezultiralo bržim I većim rastom bruto društvenog proizvoda, dodatnim zapošljavanjem I standardom građana BiH.

VSI je ovom prilikom obilježilo i 12. godina aktivnog rada i zajedničke saradnje na poboljšanju poslovne klime i privrednog ambijenta u BiH. VSI je jedinstvena nevladina i neovisna asocijacija koja aktivno živi svoju misiju – predlaže vrlo konkretna rješenja koja proističu iz dijaloga privatnog i javnog sektora i za rezultat imaju kontinuirani doprinos ekonomskom napretku BiH. Jedinstven glas investitora, te zajedništvo i udruživanje su ključni elementi rasta VSI koje je iz dobre ideje i malog posvećenog tima iza sebe izraslo u kredibilnog, inovativnog i značajnog partnera vlasti na svim niovima u BiH u sve krupnijim reformskim procesima koje preduzimaju.

Pored predsjednika Vijeća stranih investitora, g-dina Branimira Muidže, pozdravni govor održao je i predsjedavajući Vijeća Ministara BiH, g-din Denis Zvizdić.

Branimir Muidža, predsjednik VSI/FIC-a u svom obraćanju kazao je: „Zahvaljujući “Bijeloj knjizi” i „Poslovnom Barometru“ kroz otvoreni dijalog kontinuirano pružamo inpute vlastima u BiH koje su to prepreke sa kojima se ulagači svakodnevno susreću i ujedno nudimo konkretne preporuke i rješenja na koji način iste prepreke prevladati, a sve sa ciljem stvaranja povoljnijeg, predvidivog i stabilnog poslovnog ambijenta, kao i stvaranja uslova za privlačenje direktnih stranih investicija. Sve je to u interesu kako investitora, tako i ekonomije i građana BiH, jer bi usvajanje naših inicijativa dovelo do dodatnog ekonomskog rasta, zapošljavanja i standarda građana. Zato očekujemo političku odlučnost, konkretnije i hrabrije ekonomske mjere, a svaka nova odluka i porezno rješenje treba biti povoljnije po kompanije. BiH ekonomija može i treba bolje“

,,Sa velikim zadovoljstvom sam prihvatio poziv za večerašnji događaj. Našim dragim investitorima, kojima su vrata u BiH uvijek širom otvorena i Vijeću stranih investitora, koje kontinuirano podržava i investitore i aktivnosti institucija BiH, čestitam 12. godišnicu rada. Svjedoci smo da se u ovom teškom, predizbornom vremenu, često govori o drugim, po mom mišljenju puno manje važnim temama od investicija. Međutim, Vijeće ministara BiH, na čijem sam čelu, u protekle četiri godine je uložilo velike napore na poboljšanju poslovnog okruženja i na privlačenju investicija. U Reformskoj Agendi, koju su prihvatile sve vlade u BiH, poboljšanje poslovnog okruženja ima važnu ulogu, i jedan je od stubova aktivnosti koje smo dogovorili’’, kazao je u svom obraćanju Predsjedavajući Vijeća Ministara, Denis Zvizdić.

Premijer Fadil Novalić je čestitao jubilej i poslao poruku za ovu prigodu osvrćući se na sprovođenje reformi: ,,Znam da mnogi od vas privrednika imaju velika očekivanja od mene kao osobe koja poznaje ovu tematiku. Tokom prethodne tri godine trudio sam se da ova očekivanja opravdam. Korijenite promjene nisu jednostavne u kompliciranim administrativnim sistemima poput onog federalnog, no mislim da smo napravili određene pomake. Ova Vlada se kao prva uhvatila ukoštac s nekim sistemskim problemima nase privrede. Modernizovali smo radno-pravno zakonodavstvo. U toku je sveobuhvatna poreska reforma i izmjena zakona neophodnih za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja. Radimo na ukidanju nameta i pojednostavljanju procedura tamo gdje je to nadležnost Federacije. Posla jos uvijek ima i ja od toga apsolutno ne bježim. Upravo ovakva okupljanja smatram bitnim podstrekom reformama. Vaši savjeti i preporuke ova će Vlada vrlo ozbiljno razmotriti. Ne želimo da Poslovni barometar bude samo mrtvo slovo na papiru. U ovoj Vladi i meni kao premijeru imate – i imat ćete i dalje – prije svega partnera’’.

Pored predstavnika kompanija članica VSI, skupu je prisustvovao i Šef delegacije Evropske unije u BiH, Ambasador Lars-Gunnar Wigemark, kao i veliki broj zvaničnika, predstavnika državnih i entitetskih vlasti, medija, obrazovnih institucija, diplomatskog kora, privrednih komora, delegacije Evropske unije, te drugih međunarodnih i razvojnih agencija koje djeluju u BiH.

Kontinuiranim aktivnostima na otklanjanju i identifikovanju barijera ključnih za dalji razvoj privrede i poticaj investicija kroz pružanje podrške reformama, Vijeće stranih investitora se u proteklih 12 godila pozicioniralo kao legitimni predstavnik stranih investitora u BiH i ključni oslonac, partner i sagovornik predstavnicima vlasti i koordinator zagovaranja i iniciranja promjena za razvoj ekonomije i privlačenje stranih investicija i nastaviće da aktivno radi na sprovođenju svoje misije i u narednom periodu.

Povodom obilježavanja jubileja VSI donijelo je odluku da donira simboličan iznos od 12 hiljada KM i to po 4 hiljade udruženjima: „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ i “Iskra” Banja Luka (Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti), te 4 hiljade KM za nabavku 20 Mbot robota za osnovne škole u BiH.