USAID i Britanska ambasada zajedno do reforme energetskog sektora

USAID i Britanska ambasada zajedno do reforme energetskog sektora

44
0
PODIJELI

Sa ciljem promovisanja saradnje u energetskom sektoru u Bosni i Hercegovini, USAID BiH i Britanska ambasada Sarajevo potpisali su Memorandum o razumijevanju.Ovim dokumentom definisana je saradnja u procesu reforme energetskog sektora sa sveukupnim ciljem pružanja podrške Bosni i Hercegovini u ispunjavanju svojih obaveza prema Ugovoru o energetskoj zajednici te na njenom putu ka pristupanju Europskoj uniji.

Direktor Misije USAID-a u Bosni i Hercegovini, Peter Duffy je naglasio važnost ove saradnje dodajući da “USAID već dugo blisko sarađuje sa vlastima u Bosni i Hercegovini u podršci energetskom sektoru, posebno na olakšavanju integracije tržišta energijom u regionalno tržište, osiguravanju energetske sigurnosti u cijeloj zemlji, te pomoći u stvaranju konkurentne, tržišno orijentirane ekonomije koja pruža bolje ekonomske mogućnosti za sve u BiH. Budući da se BiH suočava sa sankcijama Energetske zajednice zbog neuspjeha u usvajanju potrebnih zakona, USAID i Britanska ambasada su posvećeni pružanju pomoći institucijama BiH u ispunjavanju tih zahtjeva”

Britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Matthew Field naglasio je “da su Britanska ambasada Sarajevo i USAID uspješno sarađivali u nizu aktivnosti u vezi sa reformom energetskog sektora, uključujući izradu i usvajanje Okvirne energetske strategije BiH, usvajanje Zakona o energetskoj efikasnosti FBiH i aktivnosti javnog informisanja, prije svega godišnjem Energetskom samitu u BiH. Udruživanjem znanja, Britanska ambasada i USAID će ojačati svoju saradnju u različitim projektima vezanim za energiju za sadašnje i buduće korisnike u Bosni i Hercegovini. Ova saradnja je važna jer i Britanska ambasada i USAID pomažu Bosni i Hercegovini u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.”

S obzirom na odličnu saradnju u prošlosti, Britanska ambasada i USAID odlučili su proširiti svoju saradnju na aktivnosti koje će doprinijeti uspješnoj tranziciji energetskog sektora u BiH i usvajanju neophodnih reformi.