Triglav Osiguranje Sarajevo bilježi uspješno poslovanje u 2018. godini

Triglav Osiguranje Sarajevo bilježi uspješno poslovanje u 2018. godini

Dobro poslovanje u 2018. godini, prijedlog dividende 2,50 eura

32
0
PODIJELI

Dobro poslovanje u 2018. godini, prijedlog dividende 2,50 eura Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav je na sjednici 28. 3. 2019. potvrdio revidirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i matičnog društva za 2018. godinu. Poslovanje Grupe Triglav je bilo u skladu sa strateškim smjernicama, dostigla je 97,5 miliona eura prije oporezivanja (indeks 115) i povećala rentabilnost kapitala na 10,8 procenata (u 2017. godini 9,3 procenata). Uprava i Nadzorni odbor predložit će Skupštini dioničara isplatu dividendi u visini 2,50 eura bruto po dionici, što predstavlja 70,3 procenata konsolidirane neto dobiti za 2018. godinu. Triglav Osiguranje Sarajevo, koje je dio Grupe Triglav, je u 2018. godini zabilježilo rast premije za 3,2% u odnosu na 2017. godinu.

Rast premije Grupe na svim tržištima i segmentima osiguranja. Rezultati Grupe Triglav za 2018. godinu su dobri i prelaze planirane, što je prije svega posljedica visokog rasta premije osiguranja, povoljnog štetnog rezultata i određenih jedinstvenih događaja, prije svega u posljednjem tromjesečju 2018. godine. Obračunata bruto premija osiguranja u iznosu od 1.068 miliona eura za 7 procenata je veća nego u 2017. godini, a Grupa je postigla rast u svim segmentima osiguranja i na svim tržištima. Kombinovani količnik Grupe iznosio je 91,8 procenata. Investicioni prinosi – bez prinosa životnih osiguranika koji preuzimaju investicioni rizik – bili su za 29 procenata niži nego u 2017. godini, što je posljedica nastavka stanja niskih kamatnih stopa na finansijskim tržištima.

Finansijska stabilnost i prijedlog dividende. Grupa ima visoki kreditni rejting „A“. Isti potvrđuje njeno profitabilno poslovanje, vodeći regionalni tržišni položaj i sistematično sprovođenje brojnih strateških aktivnosti u pravcu razvoja i rasta Grupe Triglav. Grupa je finansijski stabilna, što joj obezbjeđuje i njena veoma konzervativna i stabilna reosiguravajuća zaštita te razborito upravljanje rezervacijama. U skladu sa ocjenama, adekvatnost kapitala se krajem 2018. godine kretala u ciljnom rasponu određenom politikom upravljanja kapitala Grupe prema metodologiji Solventnosti II. Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar: „Predložena dividenda je u skladu sa našom politikom o dividendama koja je održiva i istovremeno atraktivna. S njom na uravnotežen način obezbjeđujemo dugoročnu finansijsku stabilnost Grupe, omogućujemo njen rast i razvoj te istovremeno isplaćujemo privlačne dividende našim dioničarima.“ U skladu sa finansijskim kalendarom predviđen je datum zasjedanja redovne skupštine Zavarovalnice Triglav koja će odlučivati o podjeli bilansne dobiti, 28. 5. 2019.

Promjene u Upravi Zavarovalnice Triglav. Nadzorni odbor bio je saglasan s prijedlogom predsjednika Uprave i imenovao Davida Benedeka za člana Uprave Zavarovalnice Triglav za mandatno razdoblje od pet godina. Za vršenje funkcije člana Uprave Zavarovalnice Triglav potrebno je da se dobije dozvola Agencije za nadzor osiguranja. David Benedek je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani (1997) i na Indiana University, na Kelly School of Business u SAD završio magistarske studije (2000). Ima bogata međunarodna iskustva u oblasti sektora osiguranja i bankarstva, u kojem od 2001. godine obavlja posao na vodećim radnim mjestima. Trenutno vrši funkciju punomoćnika Uprave Zavarovalnice Triglav, a u Upravi će biti nadležan za upravljanje i razvoj zavisnih društava u skladu sa strateškim ciljevima Grupe. „Mi smo vodeća regionalna osiguravajuća finansijska grupa koja spaja 40 društava u šest država naše regije. Njihovo efikasno upravljanje, razvoj i rast od ključnog su značaja za postizanje naših strateških ciljeva. Vjerujem da će novi član Uprave svojim stručnim znanjem i dugogodišnjim iskustvom tome dodatno doprinijeti.“, rekao je Andrej Slapar, predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav.

Aktivnosti rasta i razvoj Grupe Triglav. U skladu sa strateškim ciljevima, Grupa je u 2018. godini osim organskog rasta obima poslovanja nastavila s aktivnostima širenja kako u djelatnosti osiguranja tako i u upravljanju imovinom. U 2018. godini potpisala je ugovor o kupovini hrvatskog društva za penzijska osiguranja Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuće društvo i slovenačkog društva za upravljanje ALTA Fondu te dokupila udio do 100-procentnog vlasništva slovenačkog društva Skupna pokojninska družba. Sa aktivnostima svog rasta nastavlja i ove godine. Zavarovalnica Triglav je osnovala društvo za upravljanje s obaveznim i dobrovoljnim penzijskim fondovima Triglav penzisko društvo AD Skopje s kojim ulazi na makedonsko tržište penzijskih osiguranja i tako postaje jedno od tri društva na tržištu.

Grupa Triglav, vodeća regionalna osiguravajuća-finansijska grupa, već je aktivna na makedonskom tržištu, kako u oblasti imovinskih tako i životnih osiguranja i na cjelokupnom makedonskom tržištu osiguranja zauzima vodeći položaj, sa 14,5-procentnim tržišnim udjelom. U skladu sa svojom strategijom proširuje poslovanje na segment dodatnih penzijskih osiguranja kojeg u pogledu demografskih kretanja ocjenjuje perspektivnim. Makedonski penzijski sistem čine tri stuba, prvi obuhvata obaveznu penzijsku štednju kojom upravlja državni fond, a ostala dva uključuju dodatno obaveznu i dodatnu dobrovoljnu penzijsku štednju. Grupa Triglav ulazi na isto i time još više približava ponudu prvoklasnih usluga potrebama klijenata na makedonskom tržištu.

Grupa Triglav na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine. Triglav Osiguranje Sarajevo je u 2018. godini zabilježilo rast premije i fakturisalo 22,6 miliona eura (44,1 miliona KM) premije osiguranja, što je za 3,2 % više u odnosu na godinu ranije. Veći rast premije Društvo je ostvarilo u segmentu životnih osiguranja, 9,5% premije više nego prošle godine. Poslovanje Društva je obilježila finansijska stabilnost i rast finansijskih pokazatelja.

Direktor Triglav Osiguranja Sarajevo, Edib Galijatović, je ovim povodom izjavio: „Pored svih izazova na tržištu osiguranja, godinu smo završili uspješno. Fokusiranost na klijente je naša osnovna vodilja, pa će u tom cilju sve naše aktivnosti biti usmjerene i u narednom periodu – održavanje visokog nivoa efikasnosti u rješavanju šteta, optimiziranje usluga, veću dostupnost i  širenje ponude proizvoda osiguranja. U prošloj godini smo uveli online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja i na taj način klijentima omogućili da osiguranje ugovore u bilo koje vrijeme i sa bilo kojeg mjesta, a na vrlo jednostavan način. U narednom period planiramo uvođenje novih osiguranja sa uslugom asistencije.“

Digitalni godišnji izvještaj. „Daleko idemo da smo vam blizu“ je krovni izvještaj godišnjeg izvještaja Grupe Triglav i Zavarovalnice Triglav za 2018. godinu i predstavlja sažetak naglaska u pogledu uspješnog poslovanja i ostvarivanja strategije. U fokusu su fokusiranost na klijenta i dinamičko razvijanje novih načina poslovanja uz profitabilno i bezbjedno poslovanje. Interaktivni i integrisani godišnji izvještaj ponovo donosi sveobuhvatan pregled finansijskih i nefinansijskih pokazatelja poslovanja. Isti su predstavljeni u odnosu prema globalnim ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda i prate međunarodni standard GRI GS, kojeg je Grupa Triglav preuzela među prvima u Sloveniji i u njega već uvela posljednje novosti u oblasti izvještavanja o društvenim uticajima. Izvještaj je objavljen na slovenačkom i engleskom jeziku, a korisnicima omogućuje i interaktivni prikaz finansijskih pokazatelja.