Statistika sektora ostalih finansijskih institucija u BiH

Statistika sektora ostalih finansijskih institucija u BiH

32
0
PODIJELI

U okviru redovne statistike Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je objavila statističke podatke za kraj 2018. godine o veličini i strukturi bilansa stanja finansijskih institucija koje pripadaju sektoru Ostalih finansijskih (nebankarskih) institucija (OFI). 

Statistika sektora OFI u BiH na kraju 2018. godine uključuje podatke 26 osiguravajućih društava s društvom za reosiguranje, 35 investicionih fondova, 7 lizing društava, 25 mikrokreditnih organizacija, 8 brokerskih kuća i 2 berze.

Stanje ukupne aktive sektora OFI u BiH, na dan 31. decembar 2018. godine iznosilo je 4,15 milijardi KM i veće je za 283,6 miliona KM ili 7,3 % u poređenju sa stanjem na kraju 2017. godine. Najveću aktivu u okviru sektora OFI na kraju 2018. godine imaju osiguravajuća društva – 1,92 milijarde KM (46,2 % ovog sektora), zatim slijede mikrokreditne organizacije sa 951,1 milion KM (22,9 %), investicioni fondovi sa 894,6 miliona KM (21,5 %), lizing društva sa 369,2 miliona KM (8,9 %), preostalih 19,1 milion KM (0,5 %) se odnosi na brokerske kuće i berze.

Porastu aktive sektora OFI na godišnjem nivou najviše su doprinijeli porast aktive  mikrokreditnih organizacija 101,45 miliona KM i društava za osiguranje 100,9 miliona KM, dok lizing društva i investicioni fondovi bilježe manje poraste od  43,6 miliona KM i 36,3 miliona KM.

U strukturi aktive sektora OFI najveće učešće imaju krediti (s učešćem od 25,8 %) i depoziti  (23,8 %), slijede ulaganja u dionice (15,1 %), ulaganja u vrijednosne papire (13,4 %), nefinansijska aktiva (12,8 %), a preostalih 9,1% se odnosi na ostala potraživanja. Strukturom pasive sektora OFI dominiraju računi kapitala (učešće od 42,1 %), slijede tehničke rezerve osiguranja (31,3 %), krediti (17,3 %), a preostalih 9,5 % su računi ostalih potraživanja. Skoro ista struktura bilansa sektora OFI zabilježena je i na kraju 2017. godine, jedino su krediti zabilježili porast u ukupnoj bilansnoj sumi na kraju 2018. godine za oko 1,5 % i na strani aktive, a i pasive zahvaljujući porastu aktivnosti na kreditiranju sektora stanovništva od strane mikrokreditnih organizacija.

U toku proteklih pet godina sektor OFI bilježi pozitivne godišnje stope rasta, a koje su se kretale od 1 % do 7,3 %, što znači da je u 2018. došlo do ubrzanja rasta. Uprkos ovom rastu nebankarskih institucija, i dalje su banke dominantne jer se na njih odnosi 88,7 % ukupne aktive finansijskog sektora.

Ova statistike je raspoloživa na polugodišnjoj osnovi do 2018. godine, a od 2019. godine statistika sektora OFI će se prikupljati na kvartalnoj osnovi. Statistika sektora OFI je usklađena s međunarodnom metodologijom propisanom od MMF. Primjenom ove metodologije moguće je na jedinstven način obračunati sve segmente finansijskog sektora, pošto se primjenjuju jedinstveni način valuacija i klasifikacije za sve finansijske institucije.