Raiffeisen bank, CBBiH i FIA povukli najbolje poteze u finansijskom sektoru u...

Raiffeisen bank, CBBiH i FIA povukli najbolje poteze u finansijskom sektoru u 2018.

Odlukom analitičkog tima portala Indikator.ba

274
0
PODIJELI

Raiffeisen bank d.d. BiH, Centralna banka BiH i Finansijsko-informatička agencija Federacije BiH povukli su najbolje poteze u finansijskom sektoru u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu, odluka je analitičkog tima portala Indikator.ba.

Nastavljajući akciju “Poslovni potez godine”, Indikator.ba je nagradio Raiffeisen bank BiH za uvođenje usluge “m-plati”, beskontaktnog plaćanja na prodajnim mjestima putem mobilnog telefona u saradnji sa kartičarskom kućomVisa.

Raiffeisen banka je, prema ocjeni analitičkog tima Indikator.ba, prva prepoznala rastući trend beskontaktnih plaćanja u BiH i tako prva uvela uslugu plaćanja putem mobilnog novčanika koja se već neko vrijeme rasprostranjeno koristi u razvijenijem svijetu.

Na ovaj način Banka je omogućila klijentima lakša i jednostavnija plaćanja, uvodeći igrađene BiH u svijet digitalnih usluga.

Da je Raiffeisen banka na pravom putu potvrda stiže i ovih dana kada još jedna banka u BiH uvodi istu uslugu, a njen primjer, prema najavama, slijedit će i neke druge banke.

Lidersku ulugu Raiffeisen banke prepoznao je imagazin Global Finance koji je prošle godine prvi put dodijelio nagradu za najbolju digitalnu banku u Bosni i Hercegovini upravo Raiffeisen banci.

Portal Indikator.ba dodjeljuje ravnopravno drugu i treću nagradu Centralnoj banci BiH i Finansijsko-informatičkoj agenciji FBiH za sređivanje stanja u poslovnim registrima u BiH, važnom segmentu svakog poslovnog okruženja.

Centralna banka BiH dogradila je Jedinstveni registar računa (JRR) poslovnih subjekata koji platn i promet u zemlji obavljaju preko računa otvorenih u bankama i računa u Centralnoj banci.

Time je ovaj registar postao pouzdan izvor informacija za brojne korisnike, budući da su sada banke obavezne da ažuriraju podtake čim nastanu promjene kao što su stečaj i finansijska konsolidacija, blokada/deblokada računa, otvaranje/zatvaranje računa, otkazivanje glavnog računa i dr.

Između ostalog, novi registar komercijalnim bankama, poreznim organima, organima uprave, organima za provođenje zakona te ostalim nivoima vlasti omogućava lakše otkrivanje nezakonitih transakcija, poput izbjegavanja plaćanja poreza i pranja novca, a pravnim i fizičkim licima omogućava lakšu prinudnu naplatu.

Finansijsko-informatička agencija, zavrijedila je pažnju analitičara portala Indikator.ba predanim radom na uspostavljanju poslovnih registara.

Od kada je uspostavljena 2016. godine, Agencija je za kratko vrijeme haotičnu situaciju koja je vladala u ovoj oblasti dovela u stanje uređenog sistema, koje je sada na usluzi privredi, vlastima, ali i građanima.

Zahvaljujući radu agencije nema više subjekata sa dva ili više računa, broj subjekata bez glavnog računa je sveden na minimalan broj, a slanjem opomena hiljade podlovnih subjekata koji nisu dostavljali finansijske izvještaje primorano je da to učini.

Ono što se analitičarima Indikator.ba naročito dopalo i što je ipresudilo u dodjeli “najboljeg poteza u finansijskom sektoru” jeste ustavnovljenje “red portala” po uzoru na “red book” u nekim drugim zemljama na kojem se listiraju sve firme koje krše zakon (koje ne dostavljaju finansijske izvještaje, one koje se nisu uskladile sa zakonom i one koje su blokirane), čime se nesavjesni dio poslovne zajednice stavlja na svojevrsni “javni stub srama” i odvaja od ostalih koji odgovorno posluju.

Poslovni portal Indikator.ba završio je i vrednovanje najboljih u konkurenciji za “Poslovni potez godine”u BiH, regiji, Evropi, svijetu, a dobitnici će uskoro biti objavljeni.

Kao i ranijih godina, nagrađenim će biti uručene prigodne plakete.

Izbor najboljeg poslovnog poteza je vlastiti projekat portala Indikator.ba, neprofitan i neosvisan a u donošenju konačne odluke po potrebi angažuje i vlastiti konsultantski tim sastavljen od predstavnika akademske zajednice, privrede i medija.