PODIJELI

Novi informacioni sistem sa web portalom poslovnih zona u FBiH  – www.zonefbih.ba

Privrednici koji namjeravaju poslovati u bilo kojoj od 110 poslovnih zona u Federaciji BiH odnedavno su u prilici da na jednom mjestu dobiju osnovne informacije o njihovim lokacijama, raspoloživoj infrastrukturi, veličini, slobodnim parcelama, pogledaju popis kompanija koje u njima posluju, upoznaju se sa postojećim podsticajima na koje mogu računati ukoliko se odluče baš za određenu lokaciju, ali i doći do bezbroj drugih, za potencijalne investitore, vrlo korisnih informacija. Krajem septembra pušten je u rad novi, temeljito osmišljeni i strpljivo pripremani Informacioni sistem sa web portalom poslovnih zona u Federaciji BiH www.zonefbih.ba koji je, uz finansijsku podršku USAID-a i tehničku podršku CRS-a, realiziralo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta.

Već na prvi pogled, jasno je da se radi o izuzetno korisnom potezu i da će od nove baze podataka i web portala korist imati svi. Postojeći i budući poduzetnici će naći informacije o poslovnim mogućnostima, jedinice lokalne samouprave će unaprijediti planiranje, izgradnju, upravljanje i promociju poslovnih zona i društvo u cjelini u smislu stvaranja pretpostavki za nova zapošljavanja. Jer, koliko god predstavljao olakšicu i svakako sjajan putokaz za poslovne ljude, novi informacioni sistem i portal otvorili su i široj i lokalnim zajednicama prostor za uvid u stanje poslovne infrastrukture, kao osnovu za izradu sveobuhvatnih analiza, što će omogućiti neuporedivo bolje planiranje razvoja poslovnih zona za sve nivoe vlasti.

Posebnu vijednost ovom informacionom sistemu daje njegova integracija sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Poreznom upravom FBiH te Financijsko-informatičkom agencijom.

Informacioni sistem sa web portalom je razvijen kao doprinos izgradnji boljih uslova za poslovanje postojećih privrednika, ali i privlačenje novih investicija. Potreba za ovakvim sistemom se pojavila prvenstveno kod općina i gradova koji su certificirani kao jedinice lokalne samouprave sa povoljnim poslovnim okruženjem u skladu sa BFC standardom (Business Friendly Certification). U FBiH trenutno ima 11 općina i gradova koje su uspješno ispunile stroge zahtjeve i uslove BFC standarda.

Jedinstven projekat u Bosni i Hercegovini i okruženju

– Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta uspješno je  završilo projekat izrade Informacionog sistema sa web portalom poslovnih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovo je zaista jedinstven projekat u Bosni i Hercegovini a mislim da ni u regionu nemamo sličnih projekata ove vrste. Zna se šta je bio naš cilj, stvoriti pretpostavke da svi potencijalni investitori na jednom mjestu dobiju relevantne informacije za donošenje poslovne odluke o eventualnom ulaganju u određenu poslovnu zonu i to je jedan od najvažnijih efekata koji bi trebao biti posljedica ovog informacionog sistema koji uspostavljamo. Istovremeno, stvorit ćemo odgovarajuću komunikaciju između lokalnih zajednica, kantona i Federacije, da općine jedna s drugom razmjenjuju pozitivne prakse i da se na određen način takmiče u stvaranju pozitivnog ambijenta za ulaganje, kaže Amir Zukić, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta.

U četiri industrijske zone na području Goražda danas radi oko 5.500 ljudi, što je ogromna većina od ukupno 7.500 zaposlenih u ovom gradu. Ova sredina je činila i čini mnogo da potencijalnim investitorima maksimalno olakša ulazak u posao, ali novi informacioni sistem i portal se doživljava kao pun pogodak.

– Apsolutno podržavam ovaj projekat jer ćemo konačno na jednom mjestu imati obrađene i pripremljene sve industrijske zone u Federaciji, kaže Muhamed Ramović, gradonačelnik Goražda. Svima nama su potrebne i te informacije, ali i primjeri iz drugih industrijskih zona zahvaljujući kojima ćemo biti u prilici da unaprijedimo nastup i dodatno olakšamo put do investitora. Konačni rezultat uvijek mora biti kvalitetno ulaganje i nova radna mjesta. U Goraždu se, zahvaljujući najvećim dijelom poslovnim zonama, dnevno u realnom sektoru zaposli jedna osoba a zahvaljujući ovom potezu očekujemo samo pomak naprijed.

Šansa za povezivanje sa drugima

Jedna od privredno najrazvijenijih bosanskohercegovačkih općina je svakako općina Tešanj u kojoj se značajan dio realnog sektora grupisao u njenim industrijskim zonama.

– Konstantno radimo na razvoju naših poslovnih zona i niz godina poslovanje u njima je vrlo aktivno. Imamo pet poslovnih zona od kojih u dvije još uvijek ima prostora, a u fazi smo izgradnje još jedne. Naravno da nas raduje uspostava nove baze i portala. Nastojimo da ulazak u poslovne zone olakšamo ubrzavanjem administrativnih poslova a konstantno ih i opremamo pa je svaka informacija koja postaje dostupna potencijalnim partnerima samo kvalitet više, kaže Nermina Bešlagić iz Službe za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove općine Tešanj.

Brojne koristi od portala i nove baze podataka očekuju i u Posušju gdje, po riječima Branka Bage, načelnika općine, uspješno djeluju dvije poslovne zone, mada se svakodnevno radi na njihovom uređenju.

– U našim zonama aktivno radi osam firmi a još četiri grade svoje objekte i pogone. Nadamo se, naravno, da će nam u cijeloj priči pomoći i novi informacijski sustav, jer zahvaljujući njemu očekujemo da ćemo se uvezati sa svim poslovnim zonama ne samo u Federaciji i Bosni i Hercegovini nego i sa ostalim subjektima koji su u ovom sustavu, na širem području pa možda i u susjednim državama.

Naravno, informacioni sistem sa web portalom je baza koju je potrebno napuniti odgovarajućim podacima o poslovnim zonama iz općina i gradova u FBiH, ali nakon toga i redovno ažurirati sa najnovijim podacima. Zbog toga će administrator sistema iz Ministarstva biti u stalnoj komunikaciji sa koordinatorima za poslovne zone, koji su već imenovani u većini općina/gradova.  Kako bi se ova komunikacija odvijala nesmetano, Ministarstvo razvoja, obrta i poduzetništva FBiH najavilo je da će s UNDP-om organizirati obuke timova jedinica lokalne samouprave za unos podataka u navedenu bazu.


Fadil Novalić, premijer Federacije BiH

OTVORIT ĆEMO VRATA ZA “NASELJAVANJE” NOVIH PODUZETNIKA

– Moram priznati da je ovo bio prilično složen posao. Najprije smo jako puno radili na strukturiranju Geodetske uprave jer je u njene baze unseseno 66 posto podataka o gradskim zonama. Podrazumijeva se da CIPS ima stopostotne podatke, da Porezna uprava ima 100% podatke tako da nam ostaje posao na unošenju dodatnih, da tako kažem, osobnosti svake industrijske zone, a ambicija je da svaki grad i svaka općina budu industrijska zona.

Dug je to proces i trebat će, naravno, u sve ubrizgati još novca, ali kada se sve završi, moći ćemo reći da imamo otvorena vrata za, ja to često kažem, naseljavanje novih poduzetnika u naše industrijske zone, kaže Fadil Novalić, premijer Federacije BiH.

Federalni premijer je dodao da je u ovaj sistem, u skladu s modernim tendencijama, ostvareno uvezivanje informacionih baza više federalnih institucija: Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Porezne uprave FBiH, Finansijsko-informatičke agencije i Generalnog sekretarijata Vlade FBiH.

Inače, prilikom promocije novog informacionog sistema i web portala premijer Fadil Novalić i ministar Amir Zukić izrazili su zahvalnost Američkoj agenciji za međunarodni razvoj (USAID) za finansijsku podršku u izradi Informacionog sistema, te Katoličkom servisu za pomoć (CRS) za veliku posvećenost kao implementatoru projekta.


Prvi dojam o novom portalu

BRZO, JEDNOSTAVNO I EFIKASNO

Pretraga novog portala www.zonefbih.ba je, mora se priznati, vrlo jednostavna i on se svakako može svrstati među rješenja koja su “user friendly”. Navigacija je dobro osmišljena, a uz opće informacije o uslovima poslovanja u Bosni i Hercegovini, atraktivnim sektorima, zatim odgovarajućim propisima i načinu da se udovolji svim općim administrativnim zahtjetvima, posjetitelje portala naročito će obradovati jednostavna pretraga poslovnih zona.

Segment pretrage je vrlo dobro opremljen filterima pa se zone mogu dodatno pretraživati prema udaljenosti transporta, načinu nastanka, opremljenosti infrastrukturom, mogućim povlasticama, cijeni kvadratnog metra prostora ili raspoloživom prostoru.

Naravno, kada izaberete grad, možete lako doznati sistem ponude pojedine poslovne zone a unutar svake možete doznati naziv i vrstu firmi koje u njoj posluje pa i djelatnost koja u poslovnoj zoni dominira. Naravno, potencijalnim investitorima je to bitno jer odmah mogu procijeniti da li u određenoj zoni, u njihovom budućem neposrednom okruženju, postoji možda neka kompanija sa kojom mogu ostvariti kvalitetnu saradnju.

Pri svemu tome se može doznati više o priključcima na električnu, vodovodnu ili kanalizacionu mrežu, što svakako direktno utiče na brzinu ulaska u posao a za dodatna pitanja dostupni su kontakt podaci osoba koje na njih mogu ponuditi odgovarajući odgovor.


Projekat RAST za privredni rast

CRS (Catholic Relief Services) u okviru projekta „Restoring Accountability and Supporting Transformation“ (RAST), uz podršku USAID-a, niz godina podržava jedinice lokalne samouprave da unapređenjem svog djelovanja i jačanjem odgovornosti poboljšaju ekonomski razvoj i kvalitet života. U okviru projekta, u suradnji s Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta, razvijen je Informacioni sistem sa web portalom industrijskih/poslovnih zona u FBiH.

Cilj sistema je da ponudi osnovu za razvoj komunikacione i relacione platforme koja će podržati prikupljanje struktuiranih i drugih podataka o  industrijskim/poslovnim zonama i privrednim subjektima koji posluju u njima, sa ciljem promocije zona i investicionih potencijala jedinica lokalne  samouprave kao i promocije subvencija i olakšica koje se nude investitorima.

U CRS-u očekuju da će Informacioni sistem uspješno poslužiti potencijalnim investitorima za odabir odgovarajuće investicione lokacije prema njihovim kriterijima.