PODIJELI

Izmirite račune za električnu energiju jednostavno i brzo!

Sparkasse Bank dd BiH uz novu uslugu „Plati račun-e“ omogućava klijentima automatski prijem mjesečnih režijskih računa kroz netBanking i mBanking, te brzo i jednostavno plaćanje uz uštedu vremena.

Korisnicima netBanking i mBanking usluga Sparkasse Bank od sada je na raspolaganju usluga „Plati račun-e“ za plaćanje režijskih računa.

„Plati račun-e“ je nova usluga u elektronskim servisima Sparkasse Bank dd BiH. Aktivira se unutar postojećih mBanking i netBanking servisa u par koraka i korištenje usluge potpuno je besplatno. Izdavatelj računa, u ovom slučaju JP Elektroprivreda BiH, korisniku usluge svaki mjesec dostavlja račun direktno u elektronski servis koji klijent koristi. Po prijemu računa u servise, klijentu se šalje SMS notifikacija sa informacijom da je račun učitan i da može izvršiti uvid i plaćanje. U vrijeme koje njemu najviše odgovara klijent vrši uvid u račun i ukoliko želi plaća ga jednim klikom. Trenutno imamo zaključen ugovor sa JP Elektroprivredom BiH, a u narednom periodu planiramo uključenje i drugih izdavatelja računa“, izjavio je Ahmed Karić, direktor Sektora za poslovanje sa stanovništvom Sparkasse Bank.

Elektronski servisi Sparkasse Bank dd BIH pružaju uvid u sve plaćene račune na jednom mjestu. Nova usluga „Plati račun-e“ je jednostavna i dodatno skraćuje vrijeme za plaćanje računa. Također, ništa manje važna karakteristika ove usluge je doprinos očuvanju okoline, obzirom da se omogućava i izdavanje i plaćanje računa u elektronskom formatu.