PODIJELI

Danas su u Sarajevu održane završne javne konsultacije na temu izrade Vodiča dobre higijenske prakse i primjene HACCP načela u klaonicama i rasjekaonama pilećeg mesa, koju realizuje USAID/Sweden FARMA 2 Projekat u saradnji sa Agencijom za sigurnost hrane BiH te predstavnicima proizvođača i prerađivača pilećeg mesa te peradarima iz Bosne i Hercegovine. Riječ je o nastavku aktivnosti podrške sektoru peradarstva za pristup tržištu Evropske unije.

„U zadnjih godinu dana imali smo dvije službene posjete Generalnog direktorata za zdravlje i sigurnost hrane ispred Evropske komisije. Ispunili smo uslove, uskladili smo sve zahtjeve Evropske unije na svojim farmama i u klaonici, te smo kroz stalnu saradnju sa nadležnim institucijama osigurali pozitivnu ocjenu. Zadnja službena kontrola provedena je krajem maja mjeseca, kada smo bili predmetom revizije, kao jedna od kompanija koja očekuje dozvolu za izvoz u EU, te se nadamo da će dozvola konačno biti osigurana na jesen“, kazao nam je Tarik Avdibegović, doktor veterinarske medicine i jedan od rukovodilaca klaonice u mesnoj industriji „Madi“ d.o.o. Tešanj.

Ekspert dr. Andreas Wunsch, koji je angažovan uz podršku USAID/Sweden FARMA 2 Projekta, je tokom prethodna dva dana prezentirao nacrt vodiča predstavnicima sektora peradarstva i nadležnih institucija.

„Bosna i Hercegovina je usvojila propise i standarde Evropske unije, ali je izuzetno važno da u samoj implementaciji nema propusta. Ono na čemu moramo raditi jeste imati jedan glas u komunikaciji sa Briselom, te moći dati adekvatne odgovore kada je u pitanju higijena, sigurnost hrane, te pitanje upravljanja animalnog otpada“, poručio je dr. Wunsch.

„Pitanje svih pitanja je kada će izvoz biti odobren. Prošli smo ocjene nadležne komisije Evropske unije – kako institucije, tako i kompanije. Ostaje da sada zajedno zagovaramo otvaranje tržišta. To je izazov koji je pred nama, te ako uzmete u obzir da imamo 176 farmi u RS-u i 185 u Federaciji, znamo da je to naš zajednički interes. Na ogromnom tržištu Evropske unije gdje postoji kapacitet za prodaju 13 miliona tona mesa peradi, mi sa svojim kapacitetima možemo razmišljati o izvozu oko 10 hiljada tona. Šta mi nudimo tu? Jasno – kvalitetu. Želimo se usmjeriti prema našem tradicionalnom tržištu u Hrvatskoj, koje je zatvoreno zbog pristupa ove zemlje Evorpskoj uniji, i zbog čega bilježimo stalne gubitke u odnosu na ono kako je to funkcionisalo prije manje od deset godina“, poručio je Mesud Pinjo, predsjednik Udruženja peradara Federacije bosne i Hercegovine.

Vodič će zainteresiranim stranama ponuditi upute u vezi sa upravljanjem vodom, kontrolom štetočina, čišćenjem, kontrolom temperature, upravljanje otpadom, higijenom rada i zaposlenika, obukom osoblja te informisanju o lancu prehrane, kao i o principima HACCP-a i mikrobiološkim kriterijumima za kontrolu higijene procesa proizvodnje i sigurnosti hrane. Predstavnici peradarskog sektora su sa današnjeg skupa poručili da su spremni za izvoz u EU, te da će nastaviti raditi na osiguranju visoke kvalitete proizvoda, higijenskih uslova i kontrole lanca proizvodnje, koji će bosanskohercegovačku piletinu učiniti prepoznatljivim brendom kojem se može vjerovati na evropskom tržištu.