Održana redovna godišnja Skupština NLB Banke d.d., Sarajevo

Održana redovna godišnja Skupština NLB Banke d.d., Sarajevo

21
0
PODIJELI

SRedovna godišnja Skupština NLB Banke d.d. Sarajevo, održana je danas u prostorijama NLB Banke u Sarajevu. Na sjednici je usvojen Poslovni i finansijski izvještaj Banke sa izvještajima internog i vanjskog revizora za 2018. godinu kao i pripadajuće odluke vezane za kapital i raspored dobiti. Usvojen je i Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2018. godinu te donesene i odluke u vezi poslovnog plana za naredne godine i vanjskog revizora za iste.   

Za vrijeme sjednice, rezimirajući poslovanje NLB Banke u protekloj godini, istaknuto je da je 2018. godina za NLB Banku bila godina rasta u svim segmentima poslovanja, kako sa fizičkim, tako i sa pravnim licima.

 „U 2018. godini, Banka je intenzivno radila na razvoju novih bankarskih usluga, kao i na poboljšanju korisničkog iskustva i dostupnosti banke klijentima. Naše napore da pružimo najbolje svojim klijentima, potvrdilo je i istraživanje  renomirane kuće koje je pokazalo da je NLB Banka i u protekloj godini bila u samom vrhu bankarskog sektora, počevši od kvaliteta usluge i zadovoljstva klijenata, pa do kvalitete i cijene proizvoda. Posebno smo ponosni da je Banka u okviru svog društveno odgovornog poslovanja aktivno sudjelovala u više od pedeset korporativnih i društvenih inicijativa, koje uključuju humanitarne projekte, sponzorstva i donacije“, izjavila je predsjednik Uprave NLB Banke d.d. Sarajevo, Lidija Žigić.

U 2018. godini, NLB Banka d.d. Sarajevo ostvarila je neto dobit u iznosu od 15,5 miliona KM i neto dobit prije umanjenja vrijednosti i rezerviranja u iznosu od 23,1 miliona KM. Banka je zabilježila snažan rast neto nekamatnog prihoda od 12% u odnosu na 2017. Ukupna aktiva Banke porasla je za 11%, sa rastom neto kredita od 7% i rastom depozita od 10% nebankarskom sektoru. Omjer loših kredita je dodatno smanjen na 5,7%. Neto krediti pravnim osobama porasli su za 6% uprkos brojnim izazovima s kojima se  privreda u BiH susreće.

U periodu koji slijedi, Banka će kontinuirano raditi na unapređenju poslovnih procesa i investirati u informacione tehnologije kako bi pojednostavila i modernizovala svoje usluge i uložiti dodatne napore da što bolje razumije svoje klijente i da im ponudi pravo rješenje u skladu sa njihovim finansijskim potrebama.