PODIJELI

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) dr. Senad Softić u periodu od 12. do 14. oktobra 2018. godine prisustvuje Godišnjoj skupštini Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB), koja se ove godine održava u Nusa Dui, Indonezija. U svojstvu guvernera, u Svjetskoj banci za vrijeme trajanja Godišnje skupštine, a po ovlaštenju predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine dr. Denisa Zvizdića, guverner Softić prisustvuje većem broju sastanaka  sa zvaničnicima MMF-a, SB i drugih međunarodnih finansijskih institucija.

Od niza sastanaka, treba izdvojiti plenarnu sjednicu Godišnje skupštine MMF-a i SB koja je bila fokusirana na potrebu unapređenja saradnje na globalnom nivou i uspostave novog oblika multilateralizma u cilju efikasnije borbe s globalnim problemima, poput siromaštva, globalnog zagrijavanja i drugih problema s kojima se nijedna zemlja sama za sebe efikasno ne može boriti. Ključna poruka je ta da je došlo krajnje vrijeme da se zaustavi rivalstvo i konkurencija i da se pažnja usmjeri na ulaganje u ljudske resurse, obrazovanje, sticanje vještina te jačanje sistema zdravstvene i socijalne zaštite.

Pored plenarne sjednice, guverner Softić prisustvuje i redovnom sastanku holandsko-belgijske Konstituence MMF-a i SB kojoj pripada i Bosna i Hercegovina, a na kojoj su obrađene teme iznesene na plenarnom zasjedanju s osvrtom na regionalne specifičnosti. Ovi sastanci su također i prilika da se razgovara o temama o kojima Konstituenca treba imati formiran stav na sastancima MMF-a i SB.

Tokom svog boravka u Indoneziji, guverner dr. Softić će održati sastanak s direktorom Odjela MMF-a za Evropu Paulom Thomsenom, potpredsjednikom SB za ECA regiju Cyrilom Mullerom, izvršnim direktorom u MMF-u Anthonyem de Lannoyem i izvršnim direktorom u SB Frankom Heemskerkom. Na ovim sastancima biće riječi o ekonomskim kretanjima, monetarnoj politici, bankarskom i finansijskom sektoru te o aktuelnostima u vezi s programom Bosne i Hercegovine s MMF-om.

Na poziv guvernera Banke Indonezije, guverner dr. Softić će prisustvovati konferenciji na visokom nivou organiziranoj u cilju poticanja rasprave o temi podrške investicionim aktivnostima vezano za održavanje ekonomskog razvoja, kao i redovnoj prezentaciji stanja regionalne ekonomije, tokom koje će visoki zvaničnici centralnih banaka i međunarodnih finansijskih institucija razgovarati o ekonomskim indikatorima.