Održan seminar na temu novih EU zahtjeva o superviziji banaka u Bosni...

Održan seminar na temu novih EU zahtjeva o superviziji banaka u Bosni i Hercegovini

144
0
PODIJELI

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je 1. i 2. aprila u Sarajevu, u saradnji sa Programom reforme finansijskog sektora u BiH (FINRA) finansiranog od strane Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID) uspješno održalo dvodnevni seminar na temu „Pripreme Izvještaja o Procesu Interne Procjene Adekvatnosti Kapitala (eng. ICAAP)” u skladu sa najnovijim zahtjevima i propisima Europske Unije.

Seminaru je prisustvovalo više od 70 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora, uključujući predstavnike lokalnih i međunarodnih banaka, regulatora, i međunarodnih donatora. Predavači na ovom seminaru bili su renomirani predavači kompanije Deloitte d.o.o. Sarajevo i predstavnici Banke Slovenije sa višegodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvom u savjetodavnim i revizorskim uslugama u oblastima upravljanja rizicima, internih procjena adekvatnosti kapitala i likvidnosti, regulative i supervizije uključujući interno i korporativno upravljanje, bankarstva i finansija.

”Proces izračuna interne adekvatnosti kapitala predstavlja ključni proces novog regulatornog okvira koji prvenstveno ima za cilj da usmjeri banke na bolje prepoznavanje vlastitih poslovnih modela, rizika koji su dio njih, kao i da omogući bankama da adekvatnije uspostave metodološke okvire procjene otpornosti na stres. Upravo zbog toga ovaj okvir treba da doprinese uspostavljanju dodatne dugoročne stabilnosti bankarskog sektora u cijelini“, izjavio je Amir Softić, predsjednik UPRMBiH.

„Udruženje će kroz 2019 godinu nastaviti sa organizacijom stručnih seminara i radionica kako bi pripremili aktere finansijskog sektora BIH za predstojeće zahtjeve međunarodnih regulatora te osigurali njihovu uspješnu implementaciju na lokalnom nivou“,izjavio je Amar Brkan, generalni sekretar UPRMBiH.

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini jedno je od samo 40 svjetskih priznatih partnera Globalne asocijacije risk profesionalaca (GARP-a) za razvoj, promociju i unaprijeđenje funkcije risk menadžmenta. Glavni cilj Udruženja je da u u skorijoj budućnosti postane regionalni centar za edukaciju i certifikaciju rizik menadžera u skladu sa najvišim standardima struke i svjetski priznatim metodologijama.