PODIJELI

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je 26 jula, 2018 godine u Sarajevu, u saradnji sa revizorsko – konsultantskom kompanijom Deloitte d.o.o. Sarajevo i Evropskim fondom za Jugoistočnu Evropu (EFSE) uspješno održalo seminar na temu „Proces interne procjene adekvatnosti kapitala (ICAAP) i Proces interne procjene adekvatnosti likvidnosti (ILAAP)” u skladu sa najnovijim zahtjevima i propisima Europske Unije.

Seminaru je prisustvovalo više od 45 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih i međunarodnih banaka, regulatora, i međunarodnih donatora. Predavači na ovom seminaru bili su renomirani predavači kompanije Deloitte sa višegodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvom u savjetodavnim i revizorskim uslugama u oblastima upravljanja rizicima, internih procjena adekvatnosti kapitala i likvidnosti, bankarstva i finansija.

Ovaj seminar predstavlja nastavak edukacijskog programa UPRMBiH zasnovanog na međunarodno priznatoj metodologiji sa glavnim ciljem da se akteri finansijskog sektora BiH, a posebno predstavnici lokalnih banaka i regulatora upoznaju sa novim zahtjevima i propisanim procesima međunarodnih regulatora vezanih za interne procjene adekvatnosti kapitala i likvidnosti banaka.

”Cilj ovog seminara je bio da lokalni bankarski i finansijski sektor u BiH razmjeni svoja iskustva u implementaciji procesa interne procjene adekvatnosti kapitala i likvidnosti u skladu sa najnovijim zahtjevima propisanim od strane Europske unije i lokalnih regulatora. Udruženje će do kraja 2018 godine organizovati dodatni niz seminara i radionica u skladu sa najaktuelnijim temama iz oblasti bankarstva, mikrokredita i segmenta osiguranja.“ izjavio je Amir Softić, Predsjednik UPRMBiH.

„Izuzetno nam je zadovoljstvo bilo odazvati se pozivu Udruženja profesionalnih rizik menadžera u BiH za održavanje seminara na ove vrlo aktuelne teme na bankarskom tržištu u BiH. Raduje nas velik odziv na ovaj seminar, što dodatno potvrđuje zainteresiranost tržišta za ovu problematiku, te svakako utjecaj koji nova regulativa iz ovih oblasti donosi. Mi kao Deloitte d.o.o. Sarajevo s našim lokalnim timom certificiranih profesionalaca smo vrlo aktivno uključeni na podršci bankama na usklađenju s novim regulatornim okvirom iz oblasti upravljanja rizicima, posebice imajući u vidu regulatorne rokove i očekivani supervizorski odgovor na prvu fazu implementacije. „izjavila je Sabina Softić, partnerica za usluge revizije za Adriatic regiju, Deloitte d.o.o. Sarajevo.

“Udruženje u drugoj polovini 2018 godine planira organizaciju drugog ciklusa Programa certifikacije rizik menadžera u saradnji sa Globalnom asocijacijom risk profesionalaca (GARP), objavu novog Fraud Info časopisa vezanog za upravljanje prevarama u bankarskom i finansijskom sektoru u BiH, kao i organizaciju stručne konferencije u oktobru oko najaktuelnijih tema, propisa i zahtjeva od strane lokalnih, regionalnih i međunarodnih regulatora. Glavni cilj Udruženja je da u u skorijoj budućnosti postane regionalni centar za edukaciju i certifikaciju rizik menadžera u skladu sa najvišim standardima struke i svjetski priznatim metolodgijama.” izjavio je Amar Brkan, Generalni Sekretar UPRMBiH.

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini jedno je od samo 40 svjetskih priznatih partnera Globalne asocijacije risk profesionalaca (GARP-a) za razvoj, promociju i unaprijeđenje funkcije risk menadžmenta.