PODIJELI

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je 10 maja, 2018 godine u Sarajevu, u saradnji sa Centrom za investicije i finansije iz Srbije i Evropskim fondom za Jugoistočnu Evropu – Tehnička Pomoć (EFSE DF) održalo seminar na temu „Implementacije regulatornog okvira Bazela III u Bosni i Hercegovini i regionu” u skladu sa najaktuelnijim zahtjevima i zakonima lokalnih i međunarodnih regulatora.

Seminaru je prisustvovalo više od 30 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih i međunarodnih banaka, mikrokreditnih organizacija, regulatora, revizorskih kompanija i međunarodnih donatora. Predavači na ovom seminaru bili su renomirani predavači Centra za investicije i finansije iz Srbije sa višegodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvom u savjetodavnim uslugama u oblastima upravljanja rizicima, finansijskog izvještavanja, bankarstva i finansija, te implementacije regulatornih okvira u BiH i regionu.

„Ovaj seminar predstavlja nastavak edukacijskog programa UPRMBiH zasnovanog na međunarodno priznatoj metodologiji sa glavnim ciljom da se akterima bankarskog i finansijskog sektora u BiH, a posebno predstavnicima lokalnih banaka i regulatora predstave najbolje prakse i iskustva u implementaciji novog regulatornog okvira Bazela III kako bi se osigurala uspješna implementacija ovih novih standarda i propisa u cjelokupnom bankarskom i finansijskom sektoru u BiH„ izjavio je Amir Softić, Predsjednik UPRMBiH.
“Udruženje profesionalnih rizik menadžera u BiH će i u budućnosti nastaviti sa organizacijom ovakvih i/ili sličnih edukativnih seminara, radionica i konferencija kako bi na adekvatan način odgovorili potrebama finansijskog tržišta u BiH. S tim u vezi za ovu godinu izdvajamo seminare na teme Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) 9 kao i procese interne procjene adekvatnosti kapitala i likvidnosti banaka (ICAAP/ILAAP), organizaciju drugog ciklusa Programa certifikacije rizik menadžera u saradnji sa Globalnom asocijacijom risk profesionalaca (GARP) u junu, objavu novog Fraud Info časopisa vezanog za upravljanje prevarama u bankarskom i finansijskom sektoru u BiH, kao i organizaciju stručne konferencije u drugoj polovini 2018 godine oko najaktuelnijih tema, propisa i zahtjeva od strane lokalnih, regionalnih i međunarodnih regulatora. Glavni cilj Udruženja je da u u skorijoj budućnosti postane regionalni centar za edukaciju i certifikaciju rizik menadžera u skladu sa najvišim standardima struke i svjetski priznatim metolodgijama.” izjavio je Amar Brkan, Generalni Sekretar UPRMBiH.

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini jedno je od samo 40 svjetskih priznatih partnera Globalne asocijacije risk profesionalaca (GARP-a) za razvoj, promociju i unaprijeđenje funkcije risk menadžmenta