PODIJELI

Gordan Milinić, direktor Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA), informirao je novoimenovanog ambasadora BiH u Rumuniji Aleksandra Dragičevića o trenutnim rumunskim investicijama u BiH i trendovima vanjsko-trgovinske razmjene između dvije zemlje.

Prema podacima Centralne banke BiH, rumunske investicije u BiH trenutno iznose 3,4 miliona KM. Najznačajnije rumunske kompanije su : Steel Mehanika d.o.o. Drvar,  Astra Invest d.o.o. Lopare, Corrado Penna d.o.o. Laktaši, koje posluju u oblasti mašinske  industrije, proizvodnje i trgovine kožom.

Ambasador je također upoznat s bazom investicionih projekata kojom raspolaže FIPA, uključujući i investicione lokacije, te uslugama koje FIPA pruža stranim investitorima.

Ambasador će u narednom periodu organizirati sastanke s privrednim komorama i udruženjima privrednika u Rumunije, te počasnim konzulom BiH u Rumuniji, s ciljem jačanja ekonomske suradnje između dvije zemlje s fokusom na investicije, te će pojačati angažman bh.ekonomske diplomatije kako bi nivo rumunskih investicija bio značajnije poboljšan u narednoj godini.

U posljednjih nekoliko godina raste interes stranih kompanija da premjeste svoju proizvodnju iz određenih zemalja u BiH radi jeftinijih troškova poslovanja.

U Rumuniji posluje veliki broj europskih kompanija koje planiranju preseljenje proizvodnje u neku od zemalja okruženja, u čemu BiH vidi veliku šansu, te će stoga bh. ekonomska diplomatija uložiti značajne napore na ovom polju.