PODIJELI

Prezentacija Master of business administration (MBA) programa upriličena je danas u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Agencije za bankarstvo Federacije BiH u Sarajevu u prostorijama Agencije.

Direktor Agencije za bankarstvo FBiH, Jasmin Mahmuzić je istakao da je to još jedan korak u aktivnijem doprinosu u izgradnji kadrova koji će raditi u bankarskom sektoru.

„Jedan od ključnih segmenata stabilnosti bankarskog sektora, osim regulative koju mi donosimo i provodimo unutar tog sektora u Federaciji BiH, jeste i obuka kadrova koji rade u finansijskim institucijama. Mi moramo aktivno raditi u izgradnji kadrova koji će u finansijskim institucijama sprovoditi regulative, upravljati procesima i upravljati stabilnošću bankarskog sektora, to znači lakše obavljanje nadzora bankarskih institucija“ izjavio je direktor Agencije Mahmuzić.

MBA program je odgovor na sve ono što se danas u Europskoj Uniji traži od menadžerskog kadra u finansijskom sektoru.
„MBA studij je rješenje u predupređenju problema u Bosni i Hercegovini, da naši kadrovi budu spremni na konkurenciju kada se pridružimo Europskoj Uniji, pa čak i prije toga na putu europskih integracija. Već sad imamo nedostatak takvog kadra u velikim bankama. Mi smo odlučili da ovaj studij ponudimo na engleskom jeziku kako bismo prve generacije, koje će izaći za 3 godine učinili spremnima i kako bismo odmah odgovorili na ovaj potencijalni problem“ kazala je prof. dr Meliha Bašić, v.d. dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

MBA program Ekonomski fakultet u Sarajevu realizuje zajedno sa svojim dugogodišnjem partnernom Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Ljubljani. Prof.dr. Jasmina Selimović, koja od 1.oktobra preuzima dužnost dekanese Ekonomskog fakulteta istakla je da je Ekonomski fakultet u Ljubljani odličan partner, koji je uvršten među 90 najboljih fakulteta u svijetu: „Studij je suštinski napravljen sa dva usmjerenja koji će rezultirati unapređenje menadžerskih znanja, vještina i kompetencija polaznika. Jedno usmjerenje se tiče finansijskog menadžmenta i bankarstva, dok se drugo tiče računovodstva i revizije. Studij podrazumijeva zajedničko izvođenje nastave Ljubljane i Sarajeva, te rezultira duplom diplomom. Studenti koji završe MBA dobivaju zvanja magistra ekonomskih nauka u Ljubljani i mastera u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.“

Studij počinje u ovoj školskoj 2018/2019 godini, a rok za upis je 28.septembar 2018.

Prezentaciji ovog značajnog programa Ekonomskog fakulteta prisutvovali su najviši zvaničnici i predstavnici ministarstava finansija, agencija za bankarstvo i osiguranje, te drugih državnih institucija, kao i predstavnici komercijalnih banaka, osiguravajućih društava i revizorskih kuća.

Promociji je prethodilo potpisivanje Memoranduma o saradnji između Agencije za bankarstvo FBiH i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kojim je postignut dogovor o naučno-istraživačkom radu, studentskoj praksi i edukaciji studenata, donacijama, te organizaciji i održavanju zajedničkih naučno-stručnih skupova.