Novi EU zahtjevi o superviziji banaka u Bosni i Hercegovini

Novi EU zahtjevi o superviziji banaka u Bosni i Hercegovini

93
0
PODIJELI

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini (UPRMBiH) je 19 aprila u Sarajevu, u saradnji sa Ernst & Young d.o.o. Beograd uspješno održalo specijalistički seminar na temu „Procesa Supervizorske Procjene, Procesa Interne Procjene Adekvatnosti Kapitala (eng. ICAAP) i Procesa Interne Procjene Adekvatnosti Likvidnosti (eng. ILAAP) u skladu sa najnovijim zahtjevima i propisima Europske Unije.

Seminaru je prisustvovalo više od 30 učesnika iz bankarskog i finansijskog sektora uključujući predstavnike lokalnih i međunarodnih banaka, regulatora, i međunarodnih donatora. Predavači na ovom seminaru bili su renomirani predavači kompanije Ernst & Young d.o.o. Beograd sa višegodišnjim, bogatim internacionalnim iskustvom u savjetodavnim i revizorskim uslugama u oblastima upravljanja rizicima, internih procjena adekvatnosti kapitala i likvidnosti, regulative, supervizije, bankarstva i finansija.

”Adekvatan nivo kapitala i likvidnosti predstavlja ključni faktor otpornosti banaka na negativna kretanja u ekonomiji. Od banaka se očekuje da procjene rizike, kao i buduće događaje koji mogu uticati na stabilnost poslovanja. Dodatno, banke moraju razviti metodološke okvire i standarde prepoznavanja materijalnih rizika, kao i efikasano upravljanje istim, uz dodatno kapitalno i likvidonosno pokriće. Zbog toga ICAAP i ILAAP predstavljaju fundamentalni dio supervizijske revizije i evaluacije procesa rada banaka.“izjavio je Amir Softić, Predsjednik UPRMBiH.

 „Udruženje će u 2019 godini nastaviti sa organizacijom stručnih seminara i radionica kako bi pripremili aktere finansijskog sektora BIH za predstojeće zahtjeve međunarodnih regulatora te osigurali njihovu uspješnu implementaciju na lokalnom nivou. Kroz ove i slične aktivnosti Udruženje nastavlja sa ispunjavanjem svog cilja a to je da u skorijoj budućnosti postane regionalni centar za edukaciju i certifikaciju rizik menadžera u skladu sa najvišim standardima struke i svjetski priznatim metodologijama.“ – izjavio je Amar Brkan, Generalni Sekretar UPRMBiH.

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini  jedno je od samo 40 svjetskih priznatih partnera Globalne asocijacije risk profesionalaca (GARP-a) za razvoj, promociju i unaprijeđenje funkcije risk menadžmenta.