PODIJELI
  • Podrška radu „Roditeljske kuće“ i „SOS Dječijeg sela u Sarajevu“

„Već niz godina zaista uspješno sarađujemo i njegujemo prijateljske odnose sa ove dvije organizacije, nastojeći da kroz finansijsku podršku doprinesemo kvalitetu njihovog rada i poboljšamo uslove u kojima borave njihovi korisnici. Posebno sam ponosan što smo u prilici podržati njihov rad i na ovaj način, kroz volonterske aktivnosti naših uposlenika. Riječ je o nastavku aktivnosti koje smo započeli u maju u SUMERO Centru“, izjavio je Karlheinz Dobnigg, predsjednik Uprave Raiffeisen banke, te dodao da se banka smatra angažovanim korporativnim građaninom koji aktivno prati održivi razvoj u našem društvu.

Članovi Uprave te direktori i rukovodioci sektora Raiffeisen banke su radili na uređenju dvorišta i porodičnih kuća u SOS Dječijem selu u Sarajevu. Vidljiv rezultat ostavile su i volonterske aktivnosti koje su održane u Roditeljskoj kući. Tim povodom zaposlenici Banke su presadili sadnice i uredili dvorište oko ove kuće.

Volonterske aktivnosti su dio Raiffeisen strategije održivosti u skladu s kojom Banka kontinuirano nastoji dati doprinos zajednici u kojoj posluje. Strateško opredjeljenje Banke je pomoć projektima od generalnog društvenog značaja, a naročito onim usmjerenim na djecu i osobe sa posebnim potrebama.