Mercator Grupa u 2018. značajno poboljšava poslovne rezultate

Mercator Grupa u 2018. značajno poboljšava poslovne rezultate

21
0
PODIJELI


Mercator Grupa je u poslovnoj 2018. godini, normalizovala bruto novčani tok iz operativnih aktivnosti i dostigla je 107,5 miliona EUR, što predstavlja značajan rast od 18,6% u odnosu na 2017. godinu. Za manje od dvije godine, Mecator Grupa je povećala svoj normalizovani EBITDA za 72,3% (za 2016. godinu, normalizovana EBITDA iznosila je 62,4 EUR). U poslovnoj 2018. godini, Mercator je ostvario neto prihod od prodaje od 2,18 milijarde EUR i godinu priveo kraju, uz dobit od 1,6 miliona EUR. U 2018. godini, Mercator Grupa je ostvarila prihod od prodaje uvećan za 1,2% u odnosu na 2017. godinu; naročito je prihod od maloprodaje, koja čini osnovu Mercatorovog poslovanja, porastao za 3,2%. Štaviše, Grupa je takođe značajno smanjila svoj finansijski dug u odnosu na prethodnu godinu, za 97 miliona EUR.

Mercator Grupa je u toku 2018. godine nabavila robu u vrijednosti od 1,2 milijarde EUR od lokalnih i regionalnih dobavljača, što je 70% ukupne nabavke. Na taj način je značajno doprinjela razvoju cjelokupnog lanca, od uzgoja do prerade, na svim tržištima svog poslovanja. Istovremeno, Mercator Grupa je u 2018. godini platila 173 miliona EUR u porezima, doprinosima i drugim troškovima.

Jedan od preduslova za dugoročnu stabilnost i dugoročne mogućnosti za razvoj Mercator Grupe je njeno smanjivanje stepena zaduženosti. Uz sve aktivnosti razduživanja koje su sprovedene u 2018. godini, Mercator Grupa je bila uspješna u značajnom smanjenju zaduženosti. Razmjera između neto finansijskog duga i normalizovane EBITDA na kraju 2018. godine bila je 7,2, što znači da je smanjena za 24,2% u odnosu na 2017. godinu. Ono što je još važnije jeste da je u posljednje dvije godine smanjena na taj nivo sa 14,1.

Takođe bi trebalo istaći da efekti prodaje deset tržnih centara u Sloveniji na smanjenje duga još uvijek nisu uključeni u ovo umanjenje, budući da je transakcija Supernova tek završena u 2019. godini. Mercator je u 2018. godini nastavio sa intenzivnim pripremama za svoju najveću investiciju – novi logistički i distributivni centar u Ljubljani.