Menadžment nove generacije za biznis i društvo: Izazovi regionalnih biznisa u kompleksnom...

Menadžment nove generacije za biznis i društvo: Izazovi regionalnih biznisa u kompleksnom okruženju

IX Interkatedarski skup katedri za menadžment, organizaciju i preduzetništvo Jugoistočne Evrope na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

33
0
PODIJELI

U periodu 20. – 21. septembra 2019. godine, Katedra za menadžment i organizaciju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je domaćin IX Interkatedarskog skupa katedri za menadžment, organizaciju i preduzetništvo Jugoistočne Evrope.

Učesnici skupa su članovi Katedri za menadžment, organizaciju i preduzetništvo ekonomskih fakulteta iz Jugoistočne Evrope: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Srbije. Skup se organizuje svake godine na jednom od javnih ekonomskih fakulteta iz ovih zemalja, a ove godine je prijavljen najveći broj učesnika do sada, oko 100 iz svih zemalja regije.

Program IX interkatedarskog skupa počinje izlaganjem Keynote speakera profesora emeritusa Hasana Muratovića u petak 20.9.2019. u 10 sati u amfiteatru Tondach (III sprat Ekonomskog fakulteta u Sarajevu).

Press konferencija će biti održana isti dan sa početkom u 9:45 sati u auli Fakulteta. Medijima će se obratiti Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, Dekanica Ekonomskog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Jasmina Selimović, Keynote speaker profesor emeritus Hasan Muratović i moderator glavnog panela prof. dr. Aziz Šunje. Također, medijima je omogućeno praćenje Skupa.

Osnovni cilj IX Interkatedarskog skupa jeste da predoči jednu novu paradigmu u razvoju menadžmenta a koja je nužno uzrokovana četvrtom tehnološkom revolucijom. Stavljajući u kontekst kompleksnost i dinamičnost okruženja, vezu strategije i organizacije, preduzetničke ideje i benefite koje daju društvu te sve veću potrebu za jačanjem ljudi kao glavnih nosioca svih promjena, ovaj skup promoviše ideju jačanja veze između biznisa i društva, naslanjajući se na naučne činjenice i realne potrebe društva.

Više informacija o Skupu možete pogledati na linku: http://www.efsa.unsa.ba/ef/bs/interkatedarski-skup-2019