PODIJELI

Delegacija respektabilne kompanije “China State Construction Engineering Corporation Ltd – CSCEC” iz Kine, na čelu sa zamjenikom generalnog direktora Tang Haom je posjetila Agenciju za unapređenje stranih investicija u cilju upoznavanja sa radom i aktivnostima Agencije i o mogućnostima investiranja u projekte u Bosni i Hercegovini.

Firma CSCEC zauzima četvrto mjesto na listi najvećih kompanija u Kini i broji oko 300 000 zaposlenih radnika. Spada među najveće investiciono-građevinske kompanije djelujući u 129 zemalja širom svijeta.

Poslovanje CSCEC – a se zasniva na razvoju, dizajniranju, projektovanju i investiranju u nekretnine, infrastrukturu i energetiku.

2017. godine kompanija je rangirana na 24. mjesto na “Fortune Global 500” u svijetu te na treću poziciju “Fortuna China 500”u Kini.

Predstavnici FIPA, na čelu sa direktorom Gordanom Milinićem su upoznali menadžere kompanije o radu i aktivnostima Agencije na privlačenju potencijalnih investitora, zakonskoj legislativi, pravima i obavezama stranih investitora kao i o aktuelnim investicionim projektima i investicionim lokacijama iz FIPA baze postojećih projekata, kao i o uslugama koje FIPA pruža investitorima kroz Aftercare projekat postinvesticione saradnje.
Konstatovano je da ova kineska firma smatra Bosnu i Hercegovinu izazovnom investicionom destinacijom i u narednom periodu razmatraju mogućnosti ulaganja u potencijalne infrastrukturne projekte u našoj zemlji, puteve, mostove, aerodrome i luke, a interesuju ih i energetski projekti.

Dogovoreno je da se i FIPA pruži punu podršku ovoj gigantskoj kompaniji, i da se odmah nakon odabira projekata organizuju sastanci sa nosiocima projekata i nadležnim ministarstvima.