PODIJELI

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) objavila je danas, 1.11.2018., godine ažuriran popis blokiranih računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini.

Na popisu računa primjetne su dvije razlike u odnosu na brojeve u prethodnome popisu. Navedene razlike su izravni učinak izvršene dogradnje Jedinstvenoga registra računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini, jer je CBBiH zatražila od poslovnih banaka ažuriranje popisa blokiranih računa.

Prva primjetna razlika je u broju poslovnih subjekata koji imaju blokiran najmanje jedan račun, koji je sada smanjen u odnosu na ranije izvješća, a posljedica je to ažuriranja podataka od strane poslovnih banaka.

Druga primjetna razlika je u ukupnom broju blokiranih računa poslovnih subjekata, koji je sada povećan u odnosu na ranije izvješće, a što je logična posljedica dogradnje Jedinstvenoga registra računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini u kojemu se sada nalaze svi računi poslovnih subjekata, a ne samo transakcijski računi kako je to bilo ranije.