PODIJELI

Piše: Mirela Korić, rukovodilac pravne, KUPIT i službe usklađenosti poslovanja ProCredit Bank

Šta je elektronsko bankarstvo?
Ukratko rečeno, elektronsko bankarstvo omogućava da pametni telefon ili računar postanu virtuelna poslovnica banke. Dakle, postaju mjesto sa kojeg možete otvoriti račun, izvršiti prijenos sredstava sa jednog računa na drugi, platiti komunalne usluge, provjeriti stanje računa, a sve to bez obzira na radno vrijeme poslovnice, bez obzira na doba dana i mjesto na kojem se nalazite.

Iako se često pretpostavlja da su za usluge elektronskog bankarstva primarno zainteresovane mlađe generacije, kao i starije generacije koje se osjećaju mladim i prate svakodnevni napredak tehnologije, to ne mora nužno biti tako. Smisao elektronskih kanala je da budu jednostavni i svima dostupni. Ukoliko možemo podržati standardne operacije mobilnih telefona i računara za održavanje komunikacije, tim prije možemo i slijediti upute koje nam nudi aplikacija za elektronsko bankarstvo, bez obzira da li smo početnik ili iskusan korisnik u elektronskom svijetu.

Osim želje za praćenjem onoga što donose savremene tehnologije, pa tako i elektronsko bankarstvo, njegovo uvođenje potpomognuto je i činjenicom da savremeni život ne nudi slobodno vrijeme za čekanje u redovima, čekanje da službenik unese sve podatke u sistem i pripremi neophodnu dokumentaciju.

Zakonski okvir

Nažalost, zakonski okvir u Bosni i Hercegovini, još uvijek ne daje slobodu potpunog tzv. online („mrežnog“) bankarstva kod kojeg bi se sve aktivnosti vezane za uspostavu poslovnog odnosa sa bankom mogle obaviti iz udobnosti doma ili kancelarije, a bez odlaska u poslovnicu banke. Ovo se prije svega odnosi na nepostojanje uslova za korištenje elektronskog potpisa. Naime, iako je Zakon o elektronskom potpisu u BiH donesen prije više od deset godina, još uvijek ne postoje uslovi za njegovu punu implementaciju, pa tako svi još radije vjeruju papiru, potpisu i pečatu. I dalje sva tijela nadležna za kontrole, inspekcije i nadzor vjeru poklanjaju dokumentaciji koju mogu naći odštampanu u papirnom dosjeu, potpisano plavom olovkom i sa jasno otisnutim pečatom.
Sa druge strane, set propisa iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansisranja terorističkih aktivnosti predviđa lično prisustvo potencijalnog korisnika usluge prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa kako bi se izvršila neposredna identifikacija odnosno, kako bi se službenici banke uvjerili da poslovni odnos želi zaključiti upravo osoba koja se pred njima nalazi, identifikovana ličnim dokumentom, naravno sa slikom.
Međutim, s obzirom da je digitalizacija u procvatu, treba očekivati i da će regulatorna tijela važeće propise u sve većoj mjeri prilagođavati potrebama koje nameće elektronsko poslovanje, budući da je evidentno da je za veću digitalizaciju bankarskih usluga neophodna izmjena zakonskog okvira o elektronskom potpisu, sprječavanju pranja novca, te posljedično i smanjenje nužne papirne dokumentacije, kao i mogućnost da digitalna dokumentacija bude sastavni dio (elektronskog) dosjea korisnika.
Iz ovih razloga, jedan odlazak u poslovnicu banke je ipak potreban upravo radi navedene identifikacije, no to ne mora nužno biti otežavajuća okolnost.
Naime, treba uzeti u obzir da su konkretna zakonska ograničenja sačinjena upravo u cilju zaštite korisnika usluga od mogućih zloupotreba njihovih ličnih podataka i spriječavanja njihovog daljnjeg korištenja u nedozvoljene svrhe.

Kako postati korisnik elektronskog bankarstva?

Posjetioci internet stranice ProCredit Bank d.d. (www.procreditbank.ba) sada se mogu kroz nekoliko jednostavnih koraka upoznati sa paletom usluga Banke, uslovima njihovog korištenja i cjenovnikom, a potom ispuniti online obrazac, čime izražavaju želju za otvaranjem računa odnosno uspostavu poslovnog odnosa. Na ovaj način bitno se skratio jedan od najtežih procesa u bankarskom poslovanju, a to je onaj susret sa šalterskim gužvom.
Unošenje podataka u online obrazac zasigurno skraćuje vrijeme koje budući korisnici inače provode u poslovnici prilikom informisanja o uslugama Banke i potpisivanja dokumentacije. Na ovaj način, sve što trebate ponijeti prilikom odlaska u Banku, jeste ovjerena kopija lične karte i potvrda o prijavi prebivališta za rezidente BiH ili kopija pasoša i potvrda o prijavi boravišta za nerezidente.
Nakon što budete kontaktirani od strane vašeg Savjetnika za klijente, cijeli proces se završava potpisivanjem neophodne dokumentacije u poslovnici po izboru, čime je ispunjen i taj tzv. zakonski „ofline minimum“ za ličnom identifikacijom, koja se mora obaviti u poslovnici.
Uz ovako jednostavnu proceduru, a za naknadu od 10 KM mjesečno, dobijate tekući račun, štedni račun, debitnu karticu, e-mail izvod sa računa, te uslugu elektronskog bankarstva, sa 20 besplatnih plaćanja izvršenih upotrebom ove usluge.

Sigurnost korištenja

Kod korištenja elektronskih kanala, korisnici primarno izražavaju zabrinutost o mogućnosti zloupotrebe njihovih ličnih podataka, i to kako onih podataka koji su uneseni u online obrazac prilikom uspostave poslovnog odnosa, tako i onih podataka koji su neophodni za provođenje svake novčane transakcije.
Ovdje treba napomenuti da lični podaci koji se prikupljaju od potencijalnog korisnika i obrađuju od strane Banke podliježu visokom stepenu zaštite predviđenim lokalnim i međunarodnim standardima.
Sa druge strane, pristup internetskom ili mobilnom bankarstvu uvijek je zaštićeno korištenjem dodijeljenih autentikacijskih uređaja. Naravno i kod ovakvih sredstava, svaki korisnik je obavezan obratiti pažnju na tajnost i sigurnost, kao i kod korištenja bilo kojih drugih ličnih podataka. Propisani sigurnosni standardi su temelj elektronskog bankarstva, te korisnicima garantuju sigurnost pri korištenju.

Naša podrška

Uvjereni smo da nakon što korisnici razumiju tehnologiju i njene benefite, postaju otvoreni da ih sve češće koriste, a službenici ProCredit Bank d.d. su na raspolaganju za edukaciju i pružanje podrške kod korištenja ovih i drugih usluga, u poslovnici i na dežurne telefone 24/7, kako za elektronsko, tako i za tradicionalno bankarstvo.