PODIJELI

Međunarodni javni poziv za finansiranje i izgradnju hidroelektrane (HE) Dabar privukao je pažnju velikog broja svjetskih kompanija s obzirom na to da je do 20. jula, do kada je bio otvoren, interes za ovaj projekat iskazalo njih čak 19, a koje dolaze iz devet zemalja.

– U pitanju su poznate kompanije iz Kine, Francuske, Španije, Turske, Italije, Bugarske, Češke i SAD – kazao je Željko Zubac, direktor preduzeća HE Dabar.

Pojašnjava kako je naredni potez nakon iskazivanja interesa dobijanje saglasnosti Vlade za raspisivanje javnog poziva u skladu sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu, gdje bi bila odabrana jedna od 19 kompanija s kojom bi u najkraćem periodu i po najpovoljnijim uslovima bili izgrađeni objekti, a hidroelektrana puštena u rad.

Prema njegovim riječima, ako bi sve bilo po planu, to bi se desilo najkasnije za četiri godine.

Podsjetio je kako je vrijednost ovog projekta oko pola milijarde maraka, a da je do sada samo u pripremne radove i iskop dovodnog tunela uloženo 80 mil KM.

Inače, projekat izgradnje ove hidroelektrane sprovode Hidroelektrane na Trebišnjici (HET), koje su i raspisale javni poziv.

U njemu se navodi kako je njena instalisana snaga 160 megavata, a da projekat podrazumijeva izgradnju brane Pošćenje s nasipima i akumulacionim bazenom, cjevovod pod pritiskom, mašinsku zgradu s pratećim objektima i opremom, dalekovod za priključenje HE Dabar, odvodni kanal kroz Dabarsko polje i proširenje tunela Dabarsko polje – Fatničko polje.

HE Dabar bi nakon izgradnje bila potpuni vlasnik hidroelektrane, a kredit za urađene radove bi se otplaćivao 15 godina.

Pripremni radovi na ovom postrojenju su već završeni. Izgrađeni su pristupni putevi do budućih objekata, dalekovod za napajanje gradilišta električnom energijom i sistem za vodosnabdijevanje. Urađen je i glavni projekat za sve objekte, studija izvodljivosti i ekonomske opravdanosti, a u završnoj fazi je proces eksproprijacije zemljišta za dobijanje građevinskih dozvola.

Hidroelektrana Dabar je najvažniji energetski objekat u sistemu Gornji horizonti, koji spada u red najvećih investicionih projekata u regionu.

Projekat predviđa prebacivanje voda iz Gatačkog i Nevesinjskog polja, preko Dabarskog i Fatničkog polja u akumulaciju Bilećkog jezera. Osim izgradnje HE Dabar, ovim projektom predviđena je gradnja i HE Nevesinje i HE Bileća.

(eKapija)