Guverner CBBiH na skupu „Program za olakšavanje trgovine“ u sklopu godišnjeg sastanka...

Guverner CBBiH na skupu „Program za olakšavanje trgovine“ u sklopu godišnjeg sastanka EBRD

42
0
PODIJELI

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) dr. Senad Softić, je 7. 5. 2019. godine održao uvodni govor na skupu “Program za olakšavanje trgovine” (Trade Facilitation program – TFP) koji se održava u sklopu Godišnjeg sastanka Odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a čiji je domaćin ove godine Bosna i Hercegovina.

Govoreći o samom TF programu, guverner CBBiH je istakao da je tokom svog 20-godišnjeg postojanja isti ostvario velika dostignuća, te da je njegov koncept naišao na pozitivan prijem kod predstavnika finansijske industrije i krajnjih korisnika. Ostvareni su izuzetni rezultati na poljima edukacije, dijaloga o politikama, mogućnostima umrežavanja, te na polju trgovačkih transakcija koje je program podržao – konkretno, njih preko 23.000 u vrijednosti od 19 milijardi EUR. Program pruža podršku trgovini u 28 zemalja u kojima posluje EBRD, a u Bosni i Hercegovini podržao je skoro 800 transakcija ukupne vrijednosti preko 71 milion EUR. Trenutno EBRD u Bosni i Hercegovini ima tri banke-partnerke za ovaj program.

Guverner je istakao da postoji veliki prostor za napredak u trgovini između Bosne i Hercegovine i regija koje su u fokusu ovog programa, te da je posebno važno usmjeriti se na veću trgovinsku integraciju regije Centralne i Istočne Evrope, a posebno u svjetlu globalnih trgovačkih razmirica.

Iznoseći podatke o finansijskom tržištu u Bosni i Hercegovini, guverner Softić je istakao da se finansijski sistem u Bosni i Hercegovini, kojim dominira bankarski sektor, u protekloj deceniji kontinuirano razvijao, uz pozitivne pokazatelje vezane za stabilnost i profitabilnost.

Iako je većina pokazatelja i trendova vezanih za finansijski sektor pozitivna, CBBiH i ostale relevantne institucije u Bosni i Hercegovini moraju konstantno pratiti dešavanja i trendove, kako bi imale spremne odgovore na eventualne izazove koje sa sobom donose finansijske inovacije, poput fintecha, narastajućih cyber rizika, korištenja umjetne inteligencije u finansijskom posredovanju, te pojave kripto valuta. „Najveći izazov pred nama biće postizanje balansa između opreza prema rizicima koje sa sobom nose finansijske inovacije s jedne strane te, s druge strane, pružanja adekvatnog prostora da se potencijali tih inovacija neometano razvijaju u svrhu ostvarenja opšte dobrobiti društva“, naglasio je guverner Softić, istakavši da se ne smiju zapostaviti kontinuirane aktivnosti na usklađivanju propisa i praksi s onima koji se primjenjuju u Evropskoj uniji (EU), što je jedna od obaveza na putu Bosne i Hercegovine ka punopravnom članstvu u EU.

Ovogodišnji skup, koji predstavlja da sada najveći skup o temi finansiranja trgovine održan u Bosni i Hercegovini, u fokusu je imao raspravu o najnovijim globalnim trendovima i razvoju finansiranja trgovine, a okupio je preko 200 predstavnika finansijskih institucija i organizacija, njih 150  iz 51 države. Na kraju skupa će biti dodijeljene nagrade za finansijske institucije koje su bile najaktivnije u TF programu.