FDA odobrio prodaju IQOS-a u SAD / IQOS može biti komercijalizovan u...

FDA odobrio prodaju IQOS-a u SAD / IQOS može biti komercijalizovan u SAD, potvrdio FDA

32
0
PODIJELI

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) potvrdila je da je IQOS, elektronski sistem za zagrijavanje duhana, usklađen sa principom zaštite javnog zdravlja i odobrila je njegovu prodaju u Sjedinjenim Američkim Državama. Odluka FDA usjledila je nakon sveobuhvatne analize zahtjeva za komercijalizaciju (PMTA – premarket tobacco product application) koju je kompanija Philip Morris, proizvođač ovog uređaja, zajedno sa kompletnom naučnom dokumentacijom, agenciji predala 2017. godine.

Za razliku od cigareta, IQOS zagrijava, a ne sagorijeva duhan. To je prvi elektronski uređaj  za zagrijavanje duhana koji je od FDA dobio dozvolu za prodaju u SAD. U skladu sa zakonom iz 2009. godine, ova agencija je ovlaštena da reguliše tržište duhanskih proizvoda, što podrazumijeva i nadzor nad inovativnim proizvodima iz ove oblasti.

Komentarišući odbrenje FDA-a, Andre Kalancopulos, CEO Philip Morris International (PMI) je izjavio da ovakva odluka predstavlja važan korak naprijed za 40 miliona Amerikanaca koji puše klasične cigarete. „Neki će prestati. Većina neće i za njih IQOS predstavlja bolju alternativu od nastavka pušenja. Do sada je 7,3 miliona ljudi širom svijeta potpuno prešlo sa tradicionalnih cigareta na IQOS. Cilj svih nas u kompaniji Philip Morris je da potpuno zamijenimo cigarete bezdimnim proizvodima koji predstavljaju kombinaciju sofisticirane tehnologije i napredne nauke“, rekao je Kalancopulos naglasivši da je „odluka FDA  istorijska prekretnica“ na putu ka tom cilju.

PMI će komercijalizovati IQOS u SAD kroz ekskluzivnu sardnju sa Altria Grupom. Prema riječima CEO-a, kompanija podržava i strogo će se pridržavati smjernica za komercijalizaciju koje je propisao FDA, a koji omogućavaju da IQOS dopre isključivo do onih kojima je i namijenjen – do punoljetnih pušača.

Kompanija Philip Morris podnela je FDA-u sveobuhvatna naučna istraživanja kako bi osigurala podršku za svoje dve aplikacije – prvu (PMTA) koja je upravo odobrena i odnosi se na komercijalizaciju IQOS-a na američkom tržištu, i drugu koja se i dalje razmatra, a odnosi se na klasifikovanje ovog proizvoda kao „duhanskog proizvoda modifikovanog rizika“ (MRTP – modified risk tobacco product).