PODIJELI

Kako bi pokrenuli svoju vlastitu proizvodnju,  farmerima je u četvrtak 11. oktobra, na Kupresu podijeljeno 29 steonih junica i veća količina farmerske  opreme. Oprema je dodijeljena u sklopu projekta “Borba protiv nezaposlenosti kroz partnerstvo sa lokalnim akterima” koji finansira Europska Unija u vrijednosti od 240.000 eura.

Mijo Vila, jedan od farmera čiji je rad potpomognut  kroz ovaj projekat, naglasio je značaj podrške za farmere u Kupresu  koji je dominantno poljoprivredni i stočarski kraj i koji je u Bosni i Hercegovni ali i šire, prepoznat po proizvodnji Kupreškog sira.  Dodao je i to, da su pored mnogobrojnih aktivnosti u sklopu projekta, održane i obuke za lokalne farmere, koji su imali priliku saznati više o novim tehnikama proizvodnje mlijeka.

Kroz projekat  je podržano dvadeset farmera sa područja Kupresa, koji su pored junica, dobili i poljoprivrednu i farmersku opremu, kao što su muzilice, freze, te prikolice za traktor.

Načelnik Kupresa, Milan Raštegorac izrazio je svoju zahvalnost i istakao veliki značaj i potrebu  podrške farmerima u Kupresu. Raštegorac dodaje i da su kroz ovaj projekat osigurana nova radna mjesta i održivi prihod za 30 porodica u ovoj općini.

Andrea Vera, šef Odjela operacija za ekonomski razvoj, infrastrukturu i prirodne resurse pri Delegaciji EU u BiH naglasio je kako će projekt generirati nova radna mjesta i poboljšati životni standard stanovnika na ovom području, ali i pridonijeti strateškom razvoju tržišta rada u BiH. “Partnerstvo između vas, farmera, lokalnih vlasti i poslovnog sektora koje je nastalo u okviru ovog projekta, ima za cilj otvaranje novih radnih mjesta, promicanje socijalne uključenosti i poboljšanje kvalitete života stanovnika u Kupresu. Europska unija daje svoj doprinos poboljšanju ekonomske situacije na ovom području i nastavit će vas podupirati u nastojanjima kako bi ova zemlja postala snažna i konkurentna, ” rekao je Vera.

EU Projekat “Borba protiv nezaposlenosti kroz partnerstvo sa lokalnim akterima” se provodi od 2016. godine i do sada je ukupno podržano oko 30 nezaposlenih osoba sa područja Kupresa.  Oko 20 nezaposlenih najugroženijih porodica su dobile poticaj za uzgoj stoke, čime će postati samozaposleni, a od oko 30 osoba su kroz obuku za sticanje novih vještina, 10 će dobiti novo zaposlenje.

Općina u kojoj je  više od 35 hektara pokriveno poljoprivrednim zemljištem i i pašnjacima,  i koja je u svom razvojnom planu fokusirana na razvoj prehrambene industrije i  preradu mesnih i mliječnih proizvoda, svaka pomoć je dobro došla-stava su i općinske vlasti ali i poljoprivrednici.