EIF i ProCredit udvostručili podršku za inovativna preduzeća, obezbijeđeno dodatnih 800 miliona...

EIF i ProCredit udvostručili podršku za inovativna preduzeća, obezbijeđeno dodatnih 800 miliona EUR za mala i srednja preduzeća

34
0
PODIJELI

Evropski investicioni fond (EIF) i ProCredit grupacija obezbijedili su dodatnih 800 miliona EUR za inovativna mala i srednja preduzeća  (MSP), čime je osigurano ukupno 1,62 milijardi EUR za preduzeća u jedanaest zemalja.

Finansiranje koje potpomaže EIF sada je putem ProCredit banaka dostupno u jugoistočnoj i istočnoj Evropi, a cilj su preduzeća koja koriste nove tehnologije i proizvode nove proizvode u jednoj od jedanaest zemalja gdje je dostupna ova vrsta kredita (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Gruzija, Njemačka, Grčka, Moldavija, Republika Sjeverna Makedonija, Rumunija, Srbija i Ukrajina). Do danas je sporazumima sa ProCredit-om već omogućena podrška za oko 2.000 inovativnih MSP, i to uglavnom u sektorima proizvodnje i trgovine na veliko i malo, a u narednim godinama bit će ih finansirano mnogo više.

Ti sporazumi potpisani su u okviru Inicijative Evropske komisije za finansiranje inovativnih preduzeća (InnovFin), uz podršku programa Evropske unije za istraživanje i inovacije, Horizont 2020. Inicijativom InnovFin bankama učesnicama je omogućeno kreditiranje inovativnih preduzeća uz pomoć garancije koju obezbjeđuje EIF. Sporazumi koji su potpisani u zemljama članicama EU omogućeni su zahvaljujući podršci Evropskog fonda za strateška ulaganja (EFSI), koji predstavlja centralni stub Investicionog plana za Evropu Evropske komisije, poznatog i kao „Junkerov plan“.

Podpredsjednik Evropske komisije, Jyrki Katainen, zadužen za poslove, rast, ulaganja i konkurentnost, rekao je: „Dvije godine nakon što smo najavili 820 miliona EUR podrške za MSP u jedanaest zemalja, Evropski investicioni fond i ProCredit udvostručavaju  svoju finansijsku podršku,  što znači da su u ovim zemljama za finansiranje malih i srednjih preduzeća trenutno na raspolaganju 1,62 milijarde EUR. Ovakva kontinuirana i uvećana podrška EU će, pored onih 2.000 malih i srednjih preduzeća koji su već ostvarili koristi od ovog plana, donijeti konkretnu promjenu za hiljade ljudi koji imaju inovativne poslovne ideje, a nedostaju im finansijska sredstva.“

Glavni izvršni direktor EIF-a, Pier Luigi Giliber, rekao je: “Oduševljeni smo pozitivnim rezultatima ostvarenim kroz sporazume sa ProCredit bankama o garancijama za inovativna mala i srednja preduzeća. Distribucijska mreža koju je uspostavila ProCredit Bank i njena stručnost u kreditiranju malih i srednjih preduzeća, osigurava brzu raspodjelu kredita koje podržava Evropska komisija u ovih jedanaest zemalja. Kroz ove transakcije preduzeća će ostvariti pristup sredstvima koja omogućava EU u cilju podsticanja programa inovacija širom Evrope.“

Dr. Claus-Peter Zeitinger, predsjednik Nadzornog odbora ProCredit Holdinga dodao je: “Produženje našeg međusobnog sporazuma važan je signal za našu grupaciju. On našim klijentima pokazuje da će EU nastaviti podržavati ulaganja inovativnih malih i srednjih preduzeća u jugoistočnoj i istočnoj Evropi, kao i da prepoznaje doprinos koji ProCredit banke daju u razvoju njihovih zemalja.“

O Evropskom investicionom fondu

Evropski investicioni fond (EIF) je dio grupe Evropske investicione banke. Njegov osnovni cilj je podrška mikro, malim i srednjim preduzećima (MSP) u Evropi kroz omogućavanje pristupa finansijskim sredstvima. EIF stvara i razvija poduzetnički i razvojni kapital, garancije i mikrofinansijske instrumente koji su posebno usmjereni na ovaj tržišni segment. Na taj način podstiče ostvarenje ciljeva EU u podršci inovacijama, istraživanju i razvoju, poduzetništvu, rastu i zapošljavanju. Više informacija o radu EIF-a u okviru EFSI-ja naći ćete ovdje.