Direktor FIA-e i dekan FIT-a potpisali u Mostaru Memorandum o saradnji

Direktor FIA-e i dekan FIT-a potpisali u Mostaru Memorandum o saradnji

57
0
PODIJELI
cof_vivid

Direktor Finansijsko-informatičke agencije (FIA) Esad Mahmutović i dekan Fakulteta informacijskih tehnologija (FIT) iz Mostara prof.dr. Jasmin Azemović potpisali su Memorandum o saradnji.

Potpisanim Memorandumom definirana je zajednička saradnja u djelatnostima u kojima FIA i FIT djeluju u obostranom interesu, a sve s ciljem jačanja i razvoja informacionog društva u Bosni i Hercegovini.

U skladu sa potpisanim memorandumom FIA i FIT će sarađivati u realizaciji zajedničkih projekata s ciljem razvoja nauke i struke, što uključuje naučnu i stručnu saradnju u vidu obuka, specijalističkih kurseva i usavršavanja studenata FIT-a i radnika FIA-e, organizacija okruglih stolova, savjetovanja, seminara i sličnih skupova koji okupljaju relevantne interesne grupe, a u cilju unapređenja rada potpisnica Memoranduma. FIA i FIT će zajedničkim aktivnostima poticati i koordinirati istraživanja i razvoj tehničko-tehnoloških dostignuća te provoditi aktivnosti u cilju uzajamne promocije.

„Uvjereni smo da potpisivanje  Memoranduma predstavlja početak uspješne saradnje FIA i FIT u najboljem interesu naših institucija, koji će u konačnici doprinijeti razvoju BiH“, istaknuli su potpisinici Memoranduma.