PODIJELI

Konkurencijsko vijeće BiH primilo je prijavu namjere koncentracije koju je podnijelo Croatia osiguranje iz Zagreba, a koja se odnosi na kupovinu cjelokupnog paketa dionica društva Central osiguranje iz Sarajeva.

– Ova koncentracija, prema podacima iz prijave, imat će učinak na relevantnom tržištu usluga neživotnog osiguranja na području Bosne i Hercegovine – navodi se u informaciji Konkurencijskog vijeća BiH.

Croatia osiguranje BiH je izvijestilo da je krajem juna potpisalo ugovore o kupovini 100% udjela u Central osiguranju i Testing Grupi u Bosni i Hercegovini. Ovom akvizicijom Croatia osiguranje Grupa jača svoju poziciju regionalnog lidera preuzimajući prvenstvo na tržištu BiH.

Podaci regulatora tržišta pokazuju da zbirna premija Croatia osiguranja i Central osiguranja za prva četiri mjeseca 2018. godine iznosi 29,2 mil KM.

Spajanjem Croatia osiguranja i Central osiguranja, novo društvo napravilo bi osjetniji odmak od najbližih konkurenata, s ozbirom na to da trenutno lidersko Uniqa osiguranje za period januar-april bilježi bruto zaračunatu premiju od 20,6 mil KM, a Adriatic osiguranje, koje mu je za petama, od 20,5 mil KM.

(eKapija)