PODIJELI

Skupština akcionara Banjalučke berze na sjednici održanoj krajem juna raspisala je javni konkurs za izbor članova Upravnog odbora.

Upravni odbor Banjalučke berze ima pet članova i bira se na mandat od pet godina. Za člana Upravnog odbora može biti izabrano lice koje visoku stručnu spremu ekonomske ili pravne struke i najmanje pet godina radnog staža u struci.

Više detalja o uslovima izbora članova možete pogledati OVDJE.

(eKapija)