PODIJELI

Bruto domaći proizvod Srbije će u 2018. godini ubrzati na 4% zahvaljujući boljoj investicionoj klimi, uspješnijoj poljoprivrednoj sezoni i boljim prognozama u odnosu na prvobitna očekivanja za prvu polovinu godine, procjene su Addiko banke.

Na bržu privrednu ekspanziju, podsticajno će djelovati rast potrošnje, direktne strane investicije i izgradnja puteva, smatraju analitičari Odjeljenja ekonomskih istraživanja Addiko banke.

Kako navode u publikaciji “Kvartalni vodič kroz finansijske i tržišne trendove”, daljem rastu potrošnje doprinijeće povećanje stope zaposlenosti i porast plata, snažnije potrošačko kreditiranje, kao i veća budžetska potrošnja. Kada je riječ o inflaciji, očekuju da će ona do jeseni dostići 2%, na temelju jačanja tržišta rada, većih cijena robe široke potrošnje i snažnije domaće tražnje, koja je podržana fiskalnom ekspanzijom i razvojem privatnog sektora, ali da će stopa prosečne inflacije u 2018. godini biti niža da će iznositi 1,8%.

– Iako je rast evrozone usporio, ambijent ostaje podsticajan, pa uz povećanje tržišnog udjela srpskih izvoznika i jači izvoz poljoprivrede, prognoze ukazuju na dvocifreni 10% godišnji rast izvoza robe u drugoj polovini 2018, kao i u 2019. – navodi se u publikaciji.

Ova bankarska grupa procjenjuje da će dalji porast investicione tražnje, uvoza robe široke potrošnje i viših cijena robe, dovesti do umerenog trgovinskog deficita u ovoj godini od približno 11% BDP-a, ali da će rekordne doznake stranih radnika i smanjenje investicionog deficita donekle umanjiti deficit platnog bilansa na 5,5% BDP-a.

Takođe prognoziraju da će, s obzirom na neizvjestan spoljašnji uticaj, ublaženu baznu inflaciju u Srbiji i predvidivu normalizaciju monetarne politike FED-a i Evropske centralne banke, prvo povećanje referentne kamatne stope Narodne banke Srbije doći tek u prvom kvartalu 2020. godine (za 25 bazičnih poena).

Zahvaljujući stalnom porastu prihoda od poreza, u prvom polugodištu tekuće godine je zadržana fiskalna disciplina poslije visokog budžetskog suficita od 1,2% BDP-a u 2017, konstatuje se u izvještaju. Ipak, analitičari Addiko banke procjenjuju da će se budžetski suficit spustiti na 0,5% BDP-a u 2018. godini uslijed ubrzanja rasta kapitalnih izdataka i povećanja plata i penzija.

Kada je riječ o kreditnoj aktivnosti banaka u Srbiji, očekuju da će ona u ovoj godini zabilježiti rast od 8%.

– Zahvaljujući čvrstoj fiskalnoj konsolidaciji, snažnijem rastu BDP-a, održivom primarnom višku i jačem dinaru, očekuje se dalje smanjenje javnog duga prema nivou od 57,5% BDP-a, što otvara put za jačanje rejtinga zemlje – zaključuje se u publikaciji Addiko banke.

(eKapija)